Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


2017 MirelMesilaAllikas: Eesti Teadusagentuur  

Eesti Teadusagentuur ning Haridus- ja Teadusministeerium kuulutasid 28. aprillil välja õpilaste teadustööde riikliku konkursi võitjad. 83 uurimistöö seast anti välja 12 riiklikku preemiat ja 26 eripreemiat.

Gümnaasiumiastmes sai I preemia Mirel Mesila töö „Proteiinkinaasi Aurora B jaoks biligandsete inhibiitorite arendamine ning biokeemilise mitte-radioaktiivse inhibeerimismeetodi väljatöötamine“ eest. Mirel esindab Eestit USAs ülemaailmsel noorte teadlaste konkursil Intel ISEF. 

Palju õnne ja suur-suur aitäh Darja Lavõgina (Tartu Ülikool) ja Kersti Veskimets Mirel Mesila töö juhendamise eest!

Sotsiaalministeeriumi eripreemia ja TÜ eriauhinna meditsiinivaldkonnas sai Maria Keridoni töö "Farmakogenoomika rakendamise võimalused Eesti personaalmeditsiinis" eest (juhendaja Lili Milani).

Eesti Energia eripreemia ja osalemine Swiss Talent Forum’il 2017 Karl-Ander Kasuk töö "Polümeermembraan─elektrolüüt kütuseelemendi katalüsaatorite Pd nanoosakeste ja PtPd sulami nanoosakeste süntees ning karakteriseerimine" eest (juhendaja Heili Kasuk).

Keskkonnaameti, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Ülikooli (TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi) eripreemiad Teet Egert Vaabel töö „Mesila kui ökoloogiline konsortsium“ eest (juhendaja Tiina Talvi).

Eesti Teadusagentuuri eripreemia, milleks on osalemine International Wildlife Research Week’il 2017 sai Maria Huntsaar töö "Hundi kuvand meedias ja selle seos kariloomadele tekitatud kahjudega" eest (juhendaja Tiina Talvi).

Palju õnne ja aitäh õpilaste juhendajatele!

Täpsem info: Eesti Teadusagentuur

21. aprill osalesid viis 8. klassi õpilast Merivälja Kooli õpilasteaduse konverentsil MERIKON. Oma loovtöid tutvustasid Kelli Tülp, Sirle Saareväli, Martha Marie Sillajõe, Vivian Aluoja ja Johannes Lilover.
Loe rohkem ja vaata pilte http://merivaljakool.blogspot.com.ee/2017/04/merivalja-kooli-opilasteaduse.html

19. aprillil toimus Tallinna Õismäe Vene Lütseumis Tallinna koolide inglise keele ainevõistlus, kus 5. klasside arvestuses saavutasid II koha Renate Piik ja Rohan Pilt  ning  8. klasside arvestuses saavutasid II koha Joosep Pahmann ja Martin Rahe! Palju õnne ja suur aitäh õpilaste juhendajatele - Geili Rehtla, Paula Randver ja Kristi Vahenurm.

24. - 29. aprill on koolimaja avatud 08.00 - 21.00. Kantselei ja raamatukogu on avatud 9.00 - 14.00.

30. aprillil ja 1. mail on koolimaja suletud.