Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


Kooliaasta algus 01.09.2017, kooliaasta lõpp 12.06.2018.a

2017/2018. õppeaasta koolivaheajad:

1) sügisvaheaeg 21. oktoober 2017. a kuni 29. oktoober 2017. a;
2) jõuluvaheaeg 23. detsember 2017. a kuni 7. jaanuar 2018. a;
3) talvevaheaeg 24. veebruar 2018. a kuni 4. märts 2018. a ;
4) kevadvaheaeg 21. aprill 2018. a kuni 1. mai 2018. a; 
5) suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2018. a kuni 31. august 2018. a.

Allikas: haridus- ja teadusministeeriumi koduleht

2017/2018. õppeaasta õppeperioodid gümnaasiumis

1. 01.09.2017 - 20.10.2017
arvestuste nädal 16.-20.10

2. 30.10.2017 - 15.12.2017
arvestuste nädal 11.-15.12

3. 18.12.2017 - 16.02.2018
arvestuste nädal 12.-16.02

4. 19.02.2018 - 13.04.2018
arvestuste nädal 09.-13.04

5. 16.04.2018 - 12.06.2018
arvestuste nädal 04.-08.06

Riigieksamite vormid ja ajad

 • eesti keel (kirjalik) – 16. aprill 2018
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2018
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.-11. mai 2018
 • matemaatika (kirjalik) – 25. mai 2018

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

 • eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018
 • matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa keeles (suuline) – 13.-14. juuni 2018

Riiklike tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

3. klass

 • eesti keel (kirjalik) – 24. mai 2018
 • matemaatika (kirjalik) –  29. mai 2018

6. klass

 • eesti keel (kirjalik) – 16. mai 2018
 • matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018

Allikas: haridus- ja teadusministri määrus 

Kokkuvõtva hindamise ajad 2017/2018. õppeaastal