Õppeaasta eesmärgid

Strateegilised eesmärgid

  1. Õppe- ja kasvatustöö lähtub Tallinna Reaalkoolile omasest õpikäsitusest ning toetab iga õppija arengut.
  2. Tallinna Reaalkool on kogukonnakool, kus koolimeeskonda iseloomustab professionaalsus, avatus, omanäolisus ning jätkusuutlikkus.
  3. Õpiruum võimaldab Tallinna Reaalkoolile omase õpikäsituse realiseerumist.

Käesoleva õppeaasta arendustegevused lähtuvad kooli arengukava tegevuskavast. Vaata: Tallinna Reaalkooli arengukava 2019–2023

Peamised tegevused 2022/2023 õppeaastal

  • Tallinna Reaalkooli juurdeehituse projekteerimine.
  • Konverents “Reaali Poiss 95” läbiviimine. 
  • Tallinna Reaalkooli arengukava 2024-2028 ettevalmistustööd.
  • Tallinna Reaalkooli põhikooli õppekava ja gümnaasiumiastme õppekava uuendamine. 
  • Ettevalmistustööd V rahvusvahelise reaal- ja loodusteadusliku konverentsi läbiviimiseks septembris 2023. 
  • Kujunenud on õppimist toetava hindamise mentorite meeskond ja juhendmaterjal. 

 

Viimati uuendatud: 10.09.2022