Õppeaasta eesmärgid

Strateegilised eesmärgid

  1. Õppe- ja kasvatustöö lähtub Tallinna Reaalkoolile omasest õpikäsitusest ning toetab iga õppija arengut.
  2. Tallinna Reaalkool on kogukonnakool, kus koolimeeskonda iseloomustab professionaalsus, avatus, omanäolisus ning jätkusuutlikkus.
  3. Õpiruum võimaldab Tallinna Reaalkoolile omase õpikäsituse realiseerumist.

Käesoleva õppeaasta arendustegevused lähtuvad kooli arengukava tegevuskavast. Vaata: Tallinna Reaalkooli arengukava 2019–2023

Viimati uuendatud: 10.09.2019