Vastuvõtt 7. klassi

vastuvõtt

Sisseastumiskatsete testid eesti keeles ja matemaatikas toimuvad 15. märtsil 2021. Juhul kui epidemioloogiline olukord ei võimalda testide sooritamist Tallinna Reaalkoolis, sooritavad kandideerivad õpilased distantsilt e-testid. E-testid viiakse läbi 2021. aasta aprillikuus.

Registreerimine testidele on avatud 15.-28. veebruarini 2021 Tallinna Reaalkooli veebilehel avaneva Infosüsteemi kaudu.

Täpsem info: vastuvõtt 7. klassi