Arvuti

Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli huviringid 2018/2019

Arvutiring algajatele (1.–4. klass)

Arvutiringis arendatakse erinevate veebipõhiste ja allalaaditud programmidega probleemi lahendamise oskust, loogikat, loovust ja põhjus-tagajärg seoste nägemist. Arvutiringis luuakse animatsioone, tehakse arvutijoonistusi ja luuakse lihtsamaid arvutimänge.

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool

Täpsem info: arvutiring

Arvutiring edasijõudnutele (2.–4. klass)

Arvutiringis arendatakse erinevate veebipõhiste ja allalaaditud programmidega probleemi lahendamise oskust, loogikat, loovust ja põhjus-tagajärg seoste nägemist. Arvutiringis luuakse animatsioone, tehakse arvutijoonistusi ja luuakse lihtsamaid arvutimänge.

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool

Täpsem info: arvutiring

Youtuberite ring (2.-7. klass)

Sihtrühm: 2.-7. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)

Ringi korraldab 2minutit OÜ

Lisainfo: https://2minutit.ee/lapsevanemale/

Mikroarvuti Micro:bit programmeerimine (3.-4. klass)

Programmeerimise huviringi eesmärgid on huvi äratamine programmeerimise vastu, teadmiste suurendamine tehnoloogia valdkonnast; tunneb Micro:biti ehitust; oskab kasutada sisse ehitatud andureid; oskab ühendada ja kasutada lisaandureid, mootoreid, kõlarit; tunneb ja oskab kasutada keskkonda makecode.microbit.org.

 • sihtrühm: 3.-4. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
  Huviringi on oodatud õpilased, kes on varem läbinud 3. klassi programmeerimise kursuse.
 • toimumisaeg:
 • toimumiskoht:
 • juhendaja: Veiko Somelar
 • ring on tasuta
 • registreerimine

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Arvuti- ja programmeerimisring (5.-9. klass)

Selleks, et arvutisüsteem toimiks, on meil vaja programmeerimist. Arvuti teeb täpselt seda, mida inimene käsib ning selleks, et arvutiga suhelda, on välja mõeldud erinevad programmeerimiskeeled. Programmeerimisest ja tarkvarast olulisem on riistvara, ilma selleta arvuti lihtsalt ei tööta. On oluline, et õpilased suudaksid aru saada, kuidas arvutit enese hüvanguks kasutada ning mida kõike sellega saab teha, kui ise käed külge panna.

 • sihtrühm: 5.-9. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
 • toimumisaeg: teisipäeviti 16.00-17.30
 • toimumiskoht: Tallinna Reaalkooli (Estonia pst 6), arvutiklass
 • juhendaja: Rene Ämarik
 • ring on tasuta
 • registreerimine

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Arduino huviring (5.-9. klass)

Arduino on mikrokontroller, mis on mahutatud ühe kiibi peale. Tegu on süsteemiga, mis on ehitatud ühele PCB plaadile – põhimõtteliselt on tegemist taskuarvutiga. Mikrokontroller on enamasti mõeldud täitma ühte kindlat ülesannet, mis eristab seda tavalisest personaalarvutist.

 • sihtrühm: 5.-9. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
 • toimumisaeg: kolmapäeviti 16.00-17.30
 • toimumiskoht: Tallinna Reaalkooli (Estonia pst 6), arvutiklass
 • juhendaja: Rene Ämarik
 • ring on tasuta
 • registreerimine

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Tüdrukud programmeerima! (6.-9. klass)

Huviringi eesmärk on anda IT-alaseid teadmisi tütarlastele, kellel pole olnud võimalust selle valdkonnaga tutvuda. Huviringi eesmärgiks on siht, et rohkem neide julgeks ja tahaks ITga tegeleda ning ka ise selles valdkonnas tööle asuda. Huviringis uurime lähemalt, mis on programmeerimine ja millised on erinevad programmeerimiskeeled. Kas tüdrukutele sobib programmeerimine?

 • sihtrühm: 6.-9. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
 • toimumisaeg: neljapäeviti 16.00-17.30
 • toimumiskoht: Tallinna Reaalkooli (Estonia pst 6), arvutiklass
 • juhendaja: õpetaja Kailit Taliaru
 • ring on tasuta
 • registreerimine õpetaja juures

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Multimeedia (7.-12. klass)

Huviringi eesmärk on anda multimeedia alast ülevaadet noortele, kes pole varasemalt sellega kokku puutunud ja arendada nende audiovisuaalset mõtlemist, mida on võimalik rakendada tulevikus.

Huviringis osalemise eelduseks on üldine arvutikasutamise oskus. Huviringi käigus saab aimu sellest, kuidas luua multimeedia projekti, kasutades erinevaid digitaalseid vahendeid selleks.

 • sihtrühm: 7.-12. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
 • toimumisaeg: neljapäeviti 17.30
 • toimumiskoht: Tallinna Reaalkooli (Estonia pst 6), arvutiklass
 • juhendaja: Anu Sildnik
 • ring on tasuta
 • registreerimine õpetaja juures

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Viimati muudetud: 30.11.2018