Arvuti

Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli huviringid 2021/2022.

Arvutiring algajatele (1. klass)

Sihtrühm: 1. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)

Arvutiringis arendatakse erinevate veebipõhiste ja allalaaditud programmidega probleemi lahendamise oskust, loogikat, loovust ja põhjus-tagajärg seoste nägemist. Arvutiringis luuakse animatsioone, tehakse arvutijoonistusi ja luuakse lihtsamaid arvutimänge. Maksimaalselt saab osaleda ühes ringis 18 õpilast.

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool
Täpsem info

HK Unicorn Squad (2.-5. klassi tüdrukud)

Sihtrühm: 2.-5. klassi tüdrukud (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)

HK Unicorn Squad on liikumine, mis pakub huviharidusena tehnoloogiaõpet ainult tüdrukutele. Eesmärgiks on kasvatada huvi tehnika, robootika ja loodusteaduste vastu tüdrukute seas.

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool

Täpsem info

Arvutiring edasijõudnutele (3.–4. klass)

Sihtrühm: 3.-4. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)

Oled mõelnud, kuidas kasutada loovalt kontoritarkvara – teha multifilmi, kujundada kalender, kutse vm, joonistada, helindada programmidega MS PowerPoint, Word ja Excel? Kuidas saab fotost arvutipilt läbi vektor- ja rastergraafika? Kuidas tasapinnalisest kujundist saab ese 3D-mudeli loomise ja printimisega? Kuidas panna arvutiga koostööle erinevaid programme ja seadmeid luues mängu, pannes liikuma Edisoni robotit ning juhtida tehtud töid leiutamiskomplekti Makey Makey abil? Seda kõike teeme selles ringis läbi teadliku ja turvalise arvuti kasutamise.

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool
Täpsem info

Mikroarvuti Micro:bit programmeerimine (4. klass)

Õppeaastal 2021/2022 huviringi ei avata.

Sihtrühm: 4. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool).  I poolaastal ootame liituma 4. klasside õpilasi, kuna ringis osalemise tingimuseks on 3. klassis läbitud Micro:biti kursus
Toimumisaeg: 
Toimumiskoht:
Juhendaja:
Ring on tasuta

Programmeerimise huviringi eesmärgid on huvi äratamine programmeerimise vastu, teadmiste suurendamine tehnoloogia valdkonnast; tunneb Micro:biti ehitust; oskab kasutada sisse ehitatud andureid; oskab ühendada ja kasutada lisaandureid, mootoreid, kõlarit; tunneb ja oskab kasutada keskkonda makecode.microbit.org.

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Arvuti- ja programmeerimisring (5.-9. klass)

Sihtrühm: 5.-9. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg: kolmapäeviti kell 15.30-17.00
Toimumiskoht: Tallinna Reaalkooli (Estonia pst 6), arvutiklass
Juhendajad: Ants Kärner, Marko Tsengov
Ring on tasuta

Esimene kohtumine 22. septembril

Arvuti- ja programmeerimisringis tehakse tutvust nii tarkvaralise poolega mille alla kuulub ka programmeerimine, mis toimub läbi videomängude loomise, kui ka riistavaralise poolega. Huviringis osalejad saavad võimaluse luua oma videomäng, ning läbi selle õppida programmeerimist, lisaks osaletakse informaatikaolümpiaadil. Programmeerimine toimub C# ja Python keeltes. Lisaks saadakse teadmised arvutigraafikast, heli ja muusika loomisest. Riistvara õppimise hulka kuulub ka arvuti lahti ja kokku monteerimine.

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Arduino huviring (7.-12. klass)

Õppeaastal 2021/2022 huviringi ei avata.

Sihtrühm: 7.-12. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg:
Toimumiskoht:
Juhendaja:
Ring on tasuta

Kursuse käigus alustame Arduino platvormi kasutamisest. Tutvustame tuntud roboti keskseadmeks e. „ajuks“ kasutatavat Arduino kontrollereid ja elektroonika komponente robotite loomiseks.

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Multimeedia (7.-12. klass)

Sihtrühm: 7.-12. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg: teisipäeviti kell 15.30-17.00
Toimumiskoht: Tallinna Reaalkooli (Estonia pst 6), arvutiklass
Juhendaja: Robert Parelo
Ring on tasuta

Huviringi eesmärk on anda multimeedia alast ülevaadet noortele, kes pole varasemalt sellega kokku puutunud ja arendada nende audiovisuaalset mõtlemist, mida on võimalik rakendada tulevikus. Huviringis osalemise eelduseks on üldine arvutikasutamise oskus. Huviringi käigus saab aimu sellest, kuidas luua multimeedia projekti, kasutades erinevaid digitaalseid vahendeid selleks. NB! Gümnaasiumi õpilastel on võimalik vormistada ringis osalemine kursusena.

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Viimati muudetud: 30.08.2021