Arvuti

Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli huviringid 2020/2021.

Arvutiring algajatele (1.–2. klass)

Arvutiringis arendatakse erinevate veebipõhiste ja allalaaditud programmidega probleemi lahendamise oskust, loogikat, loovust ja põhjus-tagajärg seoste nägemist. Arvutiringis luuakse animatsioone, tehakse arvutijoonistusi ja luuakse lihtsamaid arvutimänge. Maksimaalselt saab osaleda ühes ringis 18 õpilast.

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool
Täpsem info ja registreerimine

Arvutiring edasijõudnutele (3.–4. klass)

Oled mõelnud, kuidas kasutada loovalt kontoritarkvara – teha multifilmi, kujundada kalender, kutse vm, joonistada, helindada programmidega MS PowerPoint, Word ja Excel? Kuidas saab fotost arvutipilt läbi vektor- ja rastergraafika? Kuidas tasapinnalisest kujundist saab ese 3D-mudeli loomise ja printimisega? Kuidas panna arvutiga koostööle erinevaid programme ja seadmeid luues mängu, pannes liikuma Edisoni robotit ning juhtida tehtud töid leiutamiskomplekti Makey Makey abil? Seda kõike teeme selles ringis läbi teadliku ja turvalise arvuti kasutamise.

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool
Täpsem info ja registreerimine

Mikroarvuti Micro:bit programmeerimine (4. klass)

Sihtrühm: 4. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool).  I poolaastal ootame liituma 4. klasside õpilasi, kuna ringis osalemise tingimuseks on 3. klassis läbitud Micro:biti kursus
Toimumisaeg: kolmapäeviti kell 14.30-16.00
Toimumiskoht: Tallinna Reaalkooli (Estonia pst 6), arvutiklass
Juhendaja: Veiko Somelar
Ring on tasuta

Esimene kohtumine 7. oktoobril suure maja arvutiklassis, IV korrusel.

Programmeerimise huviringi eesmärgid on huvi äratamine programmeerimise vastu, teadmiste suurendamine tehnoloogia valdkonnast; tunneb Micro:biti ehitust; oskab kasutada sisse ehitatud andureid; oskab ühendada ja kasutada lisaandureid, mootoreid, kõlarit; tunneb ja oskab kasutada keskkonda makecode.microbit.org.

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

registreerimine: Micro:bit

  • Kool

Arvuti- ja programmeerimisring (5.-9. klass)

Sihtrühm: 5.-9. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg: reedeti kell 15.00-16.30 arvutiklassis, IV korrusel
Toimumiskoht: Tallinna Reaalkooli (Estonia pst 6), arvutiklass
Juhendaja: Severin Bratus ja Martin Hans Keskküla
Ring on tasuta

Esimene kohtumine: 2. oktoobril

Arvuti- ja programmeerimisringis tehakse tutvust nii tarkvaralise poolega mille alla kuulub ka programmeerimine, mis toimub läbi videomängude loomise, kui ka riistavaralise poolega. Huviringis osalejad saavad võimaluse luua oma videomäng, ning läbi selle õppida programmeerimist, lisaks osaletakse informaatikaolümpiaadil. Programmeerimine toimub C# ja Python keeltes. Lisaks saadakse teadmised arvutigraafikast, heli ja muusika loomisest. Riistvara õppimise hulka kuulub ka arvuti lahti ja kokku monteerimine.

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Ring on täitunud!

Arduino huviring (7.-12. klass)

Arduino ring on sel õppeaastal liidetud Robotistuudioga! Ringis on veel vabu kohti, ootame aktiivset osavõttu! Arduino õpe toimub peamiselt neljapäeviti, esmaspäeviti toimub oskuste süvendamine ja nende rakendamine praktilises robootikas. Kes on huvitatud ainult arduinost, võib osaleda ainult neljapäeviti.

Sihtrühm: 7.-12. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg: E 18.00-19.30 ja N 17.00-18.30
Toimumiskoht: Tatari tänav 3, IV korrus
Juhendaja: Joonas Pent
Ring on tasuta

Kursuse käigus alustame Arduino platvormi kasutamisest. Tutvustame tuntud roboti keskseadmeks e. „ajuks“ kasutatavat Arduino kontrollereid ja elektroonika komponente robotite loomiseks.

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Registreerimine: robotistuudio

  • Kool
  • vajalik võistlustele registreerimisel

Multimeedia (7.-12. klass)

Õppeaastal 2020/2021 ringi ei avata.

Sihtrühm: 7.-12. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
Toimumisaeg:
Toimumiskoht: Tallinna Reaalkooli (Estonia pst 6), arvutiklass
Juhendaja:
Ring on tasuta

Huviringi eesmärk on anda multimeedia alast ülevaadet noortele, kes pole varasemalt sellega kokku puutunud ja arendada nende audiovisuaalset mõtlemist, mida on võimalik rakendada tulevikus. Huviringis osalemise eelduseks on üldine arvutikasutamise oskus. Huviringi käigus saab aimu sellest, kuidas luua multimeedia projekti, kasutades erinevaid digitaalseid vahendeid selleks. NB! Gümnaasiumi õpilastel on võimalik vormistada ringis osalemine kursusena.

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Viimati muudetud: 30.09.2020