Arvuti

Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli huviringid 2019/2020. 

Arvutiring algajatele (1.–4. klass)

Arvutiringis arendatakse erinevate veebipõhiste ja allalaaditud programmidega probleemi lahendamise oskust, loogikat, loovust ja põhjus-tagajärg seoste nägemist. Arvutiringis luuakse animatsioone, tehakse arvutijoonistusi ja luuakse lihtsamaid arvutimänge.

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool
Täpsem info ja registreerimine

Arvutiring edasijõudnutele (3.–4. klass)

Õpilane kinnistab teadmisi arvuti riistvarast ja tarkvarast. Kordab üle baasteadmised MS Word, MS PowerPoint ning MS Excel programmidest. Õpib kasutama pildi-, video- ja helitöötlusprogramme. Tutvub erinevate arvutamis-, joonistus- ja õppemängude keskkondadega. Õpilane kasutab programmeerimiseks miniarvutit Micro:Bit ning esitab oma tööd GoogleDrive keskkonnas. Õpilane õpib 3D modelleerimist ja kasutama 3D printerit.

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool
Täpsem info ja registreerimine

Mikroarvuti Micro:bit programmeerimine (3.-4. klass)

Programmeerimise huviringi eesmärgid on huvi äratamine programmeerimise vastu, teadmiste suurendamine tehnoloogia valdkonnast; tunneb Micro:biti ehitust; oskab kasutada sisse ehitatud andureid; oskab ühendada ja kasutada lisaandureid, mootoreid, kõlarit; tunneb ja oskab kasutada keskkonda makecode.microbit.org.

 • sihtrühm: 3.-4. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool) Huviringi on oodatud õpilased, kes on varem läbinud 3. klassi programmeerimise kursuse.
 • toimumisaeg: teisipäeviti 14.50-15.50
 • toimumiskoht: Tallinna Reaalkooli (Estonia pst 6), arvutiklass
 • juhendaja: Veiko Somelar
 • ring on tasuta

Ring on täitunud

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Arvuti- ja programmeerimisring (5.-9. klass)

Arvuti- ja programmeerimisringis tehakse tutvust nii tarkvaralise poolega mille alla kuulub ka programmeerimine, mis toimub läbi videomängude loomise, kui ka riistavaralise poolega. Huviringis osalejad saavad võimaluse luua oma videomäng, ning läbi selle õppida programmeerimist, lisaks osaletakse informaatikaolümpiaadil. Programmeerimine toimub C# ja Python keeltes. Lisaks saadakse teadmised arvutigraafikast, heli ja muusika loomisest. Riistvara õppimise hulka kuulub ka arvuti lahti ja kokku monteerimine.

 • sihtrühm: 5.-9. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
 • toimumisaeg: kolmapäeviti 16.00-17.30
 • toimumiskoht: Tallinna Reaalkooli (Estonia pst 6), arvutiklass
 • juhendaja: Rene Ämarik
 • ring on tasuta

Ring on täitunud

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Arduino huviring (5.-9. klass)

Arduino huviringis tehakse tutvust ühe plaadi mikrokontrolleriga. Ühe plaadi mikrokontrollerid on loodud selleks, et inimestel oleks võimalik lihtsalt prototüüpida erinevad seadmeid ja protsessoreid. Huviringi jooksul saadakse teada, mida on võimalik selle platvormi abil luua, saadakse teadmised erinevatest sensoritest ning paljudest muudest elektroonika komponenditest. Huviringis saadakse ka baasteadmised jootmisest, 3d-printimisest ja programmeerimisest.

 • sihtrühm: 5.-9. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
 • toimumisaeg: teisipäeviti 16.00-17.30
 • toimumiskoht: Tallinna Reaalkooli (Estonia pst 6), ruum 413
 • juhendaja: Rene Ämarik
 • ring on tasuta

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Tüdrukud programmeerima! (6.-9. klass)

Mis on programmeerimine ja mis keeles räägivad arvutid? Kas tüdrukutele sobib programmeerimine? Eelmisel õppeaastal katsetasime HTML keelt (ehk meisterdasime lihtsama kodulehekülje), joonistasime Turtlega (Pythoni programmeerimiskeel), panime vilkuma micro:bit miniarvutid. Huviringi on oodatud nii algajad kui ka varem programmeerimisega tegelenud tüdrukud.

 • sihtrühm: 6.-9. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
 • toimumisaeg: teisipäeviti 16.00
 • toimumiskoht: Tallinna Reaalkooli (Estonia pst 6), arvutiklass
 • juhendaja: õpetaja Kailit Taliaru
 • ring on tasuta (grupp alustab kui registreerunud on vähemalt 10 õpilast)

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Multimeedia (7.-12. klass)

Huviringi eesmärk on anda multimeedia alast ülevaadet noortele, kes pole varasemalt sellega kokku puutunud ja arendada nende audiovisuaalset mõtlemist, mida on võimalik rakendada tulevikus. Huviringis osalemise eelduseks on üldine arvutikasutamise oskus. Huviringi käigus saab aimu sellest, kuidas luua multimeedia projekti, kasutades erinevaid digitaalseid vahendeid selleks. NB! Gümnaasiumi õpilastel on võimalik vormistada ringis osalemine kursusena.

 • sihtrühm: 7.-12. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
 • toimumisaeg: neljapäeviti 17.30
 • toimumiskoht: Tallinna Reaalkooli (Estonia pst 6), arvutiklass
 • juhendaja: Anu Sildnik
 • ring on tasuta

Ring on täitunud

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Viimati muudetud: 17.09.2019