Head uut õppeaastat!

koolielu

Tallinna Reaalkoolis algab 141. õppeaasta:

  • koolis õpib 1003 õpilast, 438 tütarlast ja 565 noormeest;
  • viimane kooliaasta on 138. lennul ja esimene 149. lennul;
  • meiega on liitunud 20 õpilast Ukrainast;
  • algas Reaalkooli juurdeehituse projekteerimine.

Tegutseme koolis jätkuvalt vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi juhistele (vt siit). Jätkame juba tuttavaks saanud hajutus- ja usaldusmeetmetega (nt klasside õhutamine, kätepesu, hajutatud söögivahetunnid). Võrreldes möödunud õppeaastaga on olulisemad muutused järgnevad:

1. Tunniajad. Kõigile klassidele algab 1. tund taas kell 8.00. Kehtima jäävad teatud erisused söögivahetundides, palume õpilastel jälgida nendele määratud aegu.

2. Käitumine haigusjuhtumi korral vt õppetöö – covid-19 info

3. Kiirtestimine. Haridus- ja Teadusministeeriumi viimase juhise kohaselt ei ole kogu koolipere regulaarne kiirtestimine hetkel vajalik. Esimesel nädalal jagame õpilastele teatud arvu kiirteste kätte. Palume, et kõik õpilased teeksid kiirtesti 6. septembri hommikul. Regulaarset testimist me hetkel ette ei näe ning jagatavad testid on mõeldud koduseks kasutamiseks nt haiguskahtluse korral. Tulevikus võime jooksvalt paluda, et näiteks õpilased nt esmaspäeviti enne kooli tulemist kiirtesti teeks.

Soovime kõigile ilusat uut õppeaastat!