COVID-19 info

Õppetöö Tallinna Reaalkoolis on korraldatud vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi juhistele, mis on leitavad aadressil https://www.hm.ee/et/koroona.

Tallinna Reaalkooli COVID-19 infoleheküljel on täpsemalt lahti kirjutatud õppetöö korraldus COVID-19 leviku tingimustes vastavalt meie kooli spetsiifikale. Keskseks printsiibiks on algaval õppeaastal kontaktõppe säilitamine!

Koolielus rakendatavad usaldusmeetmed

 1. Viiruse laialdase leviku korral on koolis soovituslik kanda maski.
 2. Käte desinfintseerimine – igal korrusel on desojaamad.
 3. Kooli peasissepääsu juures ja keldrikorrusel on termokaamerad.
 4. Koolis on sundventilatsioon ja lisaks õhutatakse vahetundide ajal klassiruume.
 5. Õpilaste hajutamiseks on lendude kaupa kindlaks määratud söömisajad.
 6. Viiruse laialdase leviku korral korraldatakse õppetööd nn mullides ehk rühma- või
  klassipõhiselt, v.a lennupõhised MÕK-tunnid ning erinevad valikkursused ja huvitegevus.
 7. Võimalusel viiakse õppetööd ja üritusi läbi õues. Õppekäikudel järgitakse külastatavas paigas
  kehtivaid reegleid.

Käitumine haigestumise korral

Kui lapsel on haigustunnused või tema COVID-19 kiirtesti tulemus on positiivne, siis kooli tulla ei tohi.

Lapsevanem

 1. Teavitab esimesel võimalusel positiivsest kiirtestist klassijuhatajat.
 2. Teavitab esimesel võimalusel positiivsest kiirtestist lapse klassikaaslaste vanemaid, saates klassi vanemate listi asjakohase lühikese teavituse. Soovituslik sõnastus: “[lapse nimi] tegi täna hommikul COVID-19 kiirtesti, mille tulemus oli positiivne.”

Haigestunud laps peab koju jääma kuni tervenemiseni.

Ülaltoodu kohaselt on haigusjuhtumist teavitatud ka lapse võimalikke lähikontaktsete (klassikaaslaste) vanemaid. Haigestunud lapse lähikontaktsetele ei kehti hetkel kohustuslik karantiinikord ning haigustunnuste puudumisel lähikontaktsed koju jääma ei pea.

Juhul kui klassis ilmneb lühikese aja jooksul mitmeid haigusjuhtumeid, võib kooli juhtkond rakendada lühiajalist e-õpet. Sellisest õppekorralduse muutusest teavitab kooli juhtkond.

Vaktsineerimine

Vaktsineerimine on parim viis viiruse leviku tõkestamiseks. Mida rohkem inimesi on vaktsineeritud, seda väiksem on raskelt haigestumise tõenäosus ja haiglaravi vajadus.

Vaktsineerimine ei pruugi tagada täielikku kaitset, kuid vähendab oluliselt nii nakatumise kui ka raskelt haigestumise tõenäosust.

Eestis saavad ennast vaktsineerida kõik alates 5. eluaastast. 7-17aastased õpilased reeglina tõhustusdoosi ei tee (eranditest kõneleb perearst).

Alates 18. eluaastast on soovituslik teha kõigil inimestel kolmas vaktsiinidoos ehk tõhustusdoos. Inimesed, kes pärast vaktsineerimiskuuri läbimist on haigestunud COVIDisse, võiksid kolmanda doosi teha kuuendal kuul pärast haigusest paranemist.

Neljas vaktsiinidoos on soovituslik teha inimestel, kes kuuluvad riskirühma või on vähemalt 60aastased.

Vaadake täpsemalt:
https://www.hm.ee/et/koroona#vaktsineerimine
https://www.terviseamet.ee/et/covid-19-infoleht

Viimati muudetud: 01.09.2022