COVID-19 info

Õppetöö Tallinna Reaalkoolis on korraldatud vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi juhistele, mis on leitavad aadressil https://www.hm.ee/et/koroona. Sellel leheküljel on täpsemalt lahti kirjutatud õppetöö korraldus COVID-19 leviku tingimustes vastavalt meie kooli spetsiifikale.  Keskseks printsiibiks on algaval õppeaastal kontaktõppe säilitamine!

Koolielus rakendatavad usaldusmeetmed

 1. Maskide kandmine on koolis soovituslik. Vastavalt riigis või regioonis valitsevale olukorrale võidakse see vajadusel jooksvalt kohustuslikuks kehtestada.
 2. Käte desinfintseerimine – igal korrusel on desojaamad.
 3. Kooli peasissepääsu juures ja keldrikorrusel on termokaamerad.
 4. Koolis on sundventilatsioon ja lisaks õhutatakse vahetundide ajal klassiruume.
 5. Õpilaste hajutamiseks jätkame möödunud aastast tuttavaks saanud süsteemiga: klassidele kehtivad erinevad tundide algusajad ning lendude kaupa on kindlaks määratud söömisajad.
 6. Õppetööd korraldatakse nn mullides ehk rühma- või klassipõhiselt. Õppetöös toimuvad lennupõhiselt MÕK-tunnid ning erinevad valikkursused ja huvitegevus. Valikkursuste ja huvitegevuse puhul on soovitatav võimalusel hoida erinevate klasside või õpilasgruppide vahel distantsi. Ruumipuuduse tõttu ei ole Reaalkoolis võimalik rakendada koduklasside süsteemi.
 7. Võimalikult palju õppetööd ja üritusi viiakse läbi õues. Õppekäikudel järgitakse külastatavas paigas kehtivaid reegleid.
 8. Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi juhisele teevad mittevaktsineeritud kooli töötajad nädala vältel regulaarselt antigeeni kiirteste.

Kooliürituste läbiviimine

 1. Planeeritud kooliüritused viiakse läbi vastavalt kehtivatele piirangutele. Kooliürituste korraldamisel lähtutakse järgmistest üldprintsiipidest: tegevusi korraldatakse kindlates gruppides (valdavalt klassipõhiselt, v.a põhjendatud erijuhtudel), võimalikult palju tegevusi korraldatakse õues, siseruumides välditakse erinevate lendude suuremaid kogunemisi ning ruumi täituvus hoitakse kuni 50%. Osalejatel soovitatakse siseruumides kanda maski.
 2. Õpilastele mõeldud (st külalisteta) ürituste läbiviimisel ei kohelda erinevalt vaktsineeritud ja vaktsineerimata õpilasi, sest kooli töötajatel ei ole ette nähtud vastavaid andmeid koguda.

Külalised koolis (vanemad ja praktikandid)

 1. Koolihoonetesse ei lubata üldjuhul kolmandaid isikuid, sh lapsevanemaid.
 2. Külalistele kehtivad piirangud – tuleb esitada paberkandjal või elektroonselt PDF-failina tõend vaktsineerimiskuuri läbimisest, COVID-19 läbipõdemisest viimase kuue kuu jooksul või kuni 72 tundi varem tehtud PCR-testi negatiivsest testitulemusest vastavalt riigis kehtivatele üldistele nõuetele, kusjuures tõendi kehtivust kontrollitakse.
 3. Külaline registreerib end valvelauas.
 4. Külalistele kehtib koolimajas maskikandmise kohustus.
 5. Külalislektorite puhul eelistatakse virtuaalseid kanaleid. Kui külalislektor tuleb koolimajja, siis kontrollib kutsuja tõendi olemasolu ja kehtivust.
 6. Klassikoosolekud on soovitatav korraldada veebi teel. Koolimajas peetavad koosolekud planeeritakse nii, et samaaegselt ei puutu kokku erinevate klasside vanemad.
 7. Arenguvestluste läbiviimisel kehtivad punkti 2 põhimõtted, st tõendi kehtivuse kontrollimise nõue.
 8. 2021.-2022. õa võtab Tallinna Reaalkool praktikale üliõpilasi, kes on vaktsineeritud või viimase kuue kuu jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud. Praktikale tulevate üliõpilaste vastavate tõendite olemasolu ja kehtivust kontrollitakse.

Karantiinikord koolis

Et säilitada võimalikult suures osas kontaktõpe, on koolides toimunud lähikontaktidele loodud nn lihtsustatud karantiinikord, mille hulka kuulub regulaarne testimine COVID-19 antigeeni kiirtestiga.
Testitakse kodus või kooliõe juures. Täpsemalt: https://www.hm.ee/et/koroona

Õpilased

Kõik haigustunnustega õpilased jäävad/lähevad koju ning võtavad ühendust perearstiga või helistavad PCR-testi aja broneerimiseks 6464848.

Edasine kehtib haigustunnusteta õpilaste kohta. 12-18-aastased õpilased ja õpilased, kes saavad käesoleval õppeaastal 19-aastaseks:

 1. vaktsineeritud (või viimase 6 kuu jooksul haiguse läbipõdenud) õpilased ei pea tegema teste ja jätkavad tavapäraselt kontaktõppes (ka huviringides);
 2. vaktsineerimata õpilased, kelle puhul on antud nõusolek testimiseks.
  • Õpilased, kes ei ole vaktsineeritud või viimase 6 kuu vältel COVID-19 haigust läbi põdenud, suunatakse lihtsustatud karantiini korras isolatsiooni. Isolatsiooni saadetud õpilased peavad mitte varem kui 4. päeval viimasest kontaktist nakatunuga tegema PCR-testi.
  • Lihtsustatud karantiini jäämine tähendab, et need õpilased tohivad osaleda õppetegevuses ning huvihariduses, -tegevuses ja noorsootöös kui nad teevad mitte varem kui 4. päeval peale lähikontakti PCR-testi. Kuni testitulemuse selgumiseni tuleb jääda koju.
  • vaktsineerimata õpilased, kelle puhul ei ole antud nõusolekut testimiseks, peavad jääma koju karantiini tavapärases korras.
 3. Õpilastele, kes olid juba enne õppeaasta algust 19-aastased ning on vaktsineerimata, kehtivad tavapärased karantiinireeglid.

Alates 27.09 tohivad ka sellised õpilased osaleda oma koolis toimuvas huvitegevuses, kus osalevad ainult oma kooli lapsed. Vaata täpsemalt siit.

Õpetajad

Kõik haigustunnustega õpetajad jäävad/lähevad koju ning võtavad ühendust perearstiga või helistavad PCR-testi aja broneerimiseks 6464848.

Edasine kehtib haigustunnusteta õpetajate kohta, kes on kokku puutunud nakatunuga:

 1. vaktsineeritud (või viimase 6 kuu vältel haiguse läbipõdenud) õpetajad ei pea jääma karantiini ja jätkavad tavapäraselt;
 2. mittevaktsineeritud õpetajad jäävad lähikontakti puhul karantiini tavapärases korras.

Lähikontaktsuse juhtum koolis

Õpilased testivad end kolm korda nädalas COVID-19 antigeeni kiirtestiga. Vt Terviseameti antigeeni kiirtesti tegemise juhendit siit ning Haridus- ja Teadusministeeriumi antigeeni kiirtesti juhendit siit.

Õpilane/vanem teavitab kooli (klassijuhatajat) positiivsest koroonatestist (nakatumisest).

Klassijuhataja edastab info kooli juhtkonnale.

Kooli juhtkond kaardistab koostöös tervishoiutöötajaga (kooliõde) lähikontaktsed õpilased.

Kooli juhtkond (või klassijuhataja) teavitab lähikontaktseid õpilasi ning nende vanemaid õpilase lähikontaktsusest. Kool jagab infot Terviseametiga.

Õpilased, kes ei ole vaktsineeritud või viimase 6 kuu vältel COVID-19 haigust läbi põdenud, suunatakse lihtsustatud karantiini. Isolatsiooni saadetud õpilased peavad mitte varem kui 4. päeval viimasest kontaktist nakatunuga tegema PCR-testi. Näiteks kui õpilane on esmaspäeval kokku puutunud nakatunuga, siis mitte varem kui reedel tuleb teha PCR-test.

Lihtsustatud karantiin tähendab, et need õpilased tohivad osaleda õppetegevuses ning huvihariduses, -tegevuses ja noorsootöös, kui nad teevad mitte varem kui 4. päeval peale lähikontakti PCR-testi. Kuni testitulemuse selgumiseni tuleb jääda koju.

PCR-testi tulemusest palume teavitada klassijuhatajat. Negatiivse PCR-testi andnud õpilased jätkavad kontaktõpet.

PCR-testi tegemisest loobunud õpilased jäävad karantiini tavapärases korras.

Kooli juhtkond või klassijuhataja teavitavad vastavalt võimalustele vastavat klassi ja/või vanemaid juhtumi asjaoludest ja võimalikest muudatustest õppekorralduses.

Viimati muudetud: 03.11.2021