COVID-19 info

Õppetöö Tallinna Reaalkoolis on korraldatud vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi juhistele, mis on leitavad aadressil https://www.hm.ee/et/koroona. Sellel leheküljel on täpsemalt lahti kirjutatud õppetöö korraldus COVID-19 leviku tingimustes vastavalt meie kooli spetsiifikale.  Keskseks printsiibiks on algaval õppeaastal kontaktõppe säilitamine!

Koolielus rakendatavad usaldusmeetmed

 1. Maskide kandmine on koolis soovituslik. Vastavalt riigis või regioonis valitsevale olukorrale võidakse see vajadusel jooksvalt kohustuslikuks kehtestada.
 2. Käte desinfintseerimine – igal korrusel on desojaamad.
 3. Kooli peasissepääsu juures ja keldrikorrusel on termokaamerad.
 4. Koolis on sundventilatsioon ja lisaks õhutatakse vahetundide ajal klassiruume.
 5. Õpilaste hajutamiseks jätkame möödunud aastast tuttavaks saanud süsteemiga: klassidele kehtivad erinevad tundide algusajad ning lendude kaupa on kindlaks määratud söömisajad.
 6. Õppetööd korraldatakse nn mullides ehk rühma- või klassipõhiselt. Õppetöös toimuvad lennupõhiselt MÕK-tunnid ning erinevad valikkursused ja huvitegevus. Valikkursuste ja huvitegevuse puhul on soovitatav võimalusel hoida erinevate klasside või õpilasgruppide vahel distantsi. Ruumipuuduse tõttu ei ole Reaalkoolis võimalik rakendada koduklasside süsteemi.
 7. Võimalikult palju õppetööd ja üritusi viiakse läbi õues. Õppekäikudel järgitakse külastatavas paigas kehtivaid reegleid.
 8. Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi juhisele teevad mittevaktsineeritud kooli töötajad nädala vältel regulaarselt antigeeni kiirteste.

Kooliürituste läbiviimine

 1. Planeeritud kooliüritused viiakse läbi vastavalt kehtivatele piirangutele. Kooliürituste korraldamisel lähtutakse järgmistest üldprintsiipidest: tegevusi korraldatakse kindlates gruppides (valdavalt klassipõhiselt, v.a põhjendatud erijuhtudel), võimalikult palju tegevusi korraldatakse õues, siseruumides välditakse erinevate lendude suuremaid kogunemisi ning ruumi täituvus hoitakse kuni 50%. Osalejatel soovitatakse siseruumides kanda maski.
 2. Õpilastele mõeldud (st külalisteta) ürituste läbiviimisel ei kohelda erinevalt vaktsineeritud ja vaktsineerimata õpilasi, sest kooli töötajatel ei ole ette nähtud vastavaid andmeid koguda.

Külalised koolis (vanemad ja praktikandid)

 1. Koolihoonetesse ei lubata üldjuhul kolmandaid isikuid, sh lapsevanemaid.
 2. Külalistele kehtivad piirangud – tuleb esitada paberkandjal või elektroonselt PDF-failina tõend vaktsineerimiskuuri läbimisest, COVID-19 läbipõdemisest viimase kuue kuu jooksul või kuni 72 tundi varem tehtud PCR-testi negatiivsest testitulemusest vastavalt riigis kehtivatele üldistele nõuetele, kusjuures tõendi kehtivust kontrollitakse.
 3. Külaline registreerib end valvelauas.
 4. Külalistele kehtib koolimajas maskikandmise kohustus.
 5. Külalislektorite puhul eelistatakse virtuaalseid kanaleid. Kui külalislektor tuleb koolimajja, siis kontrollib kutsuja tõendi olemasolu ja kehtivust.
 6. Klassikoosolekud on soovitatav korraldada veebi teel. Koolimajas peetavad koosolekud planeeritakse nii, et samaaegselt ei puutu kokku erinevate klasside vanemad.
 7. Arenguvestluste läbiviimisel kehtivad punkti 2 põhimõtted, st tõendi kehtivuse kontrollimise nõue.
 8. 2021.-2022. õa võtab Tallinna Reaalkool praktikale üliõpilasi, kes on vaktsineeritud või viimase kuue kuu jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud. Praktikale tulevate üliõpilaste vastavate tõendite olemasolu ja kehtivust kontrollitakse.

Lihtsustatud karantiinikord koolis

Et säilitada võimalikult suures osas kontaktõpe, on koolides toimunud lähikontaktidele loodud nn lihtsustatud karantiinikord, mille hulka kuulub regulaarne testimine COVID-19 antigeeni kiirtestiga. Testitakse kodus või kooliõe juures. Täpsemalt: https://www.hm.ee/et/koroona

Esmaspäevast, 7. veebruarist ei pea vaktsineerimata lähikontaktsed õpilased enam karantiini jääma, kui neil puuduvad haigustunnused.  Leevendus kehtib kõigile kuni 18-aastastele (kaasa arvatud) ja 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatele lasteaialastele ja õppijatele, kelle lähikontakt leidis aset lapsehoiuteenuse osutamisel, koolieelses lasteasutuses, üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses, huvikoolis või noorsootööasutuses. Kokkuvõtlikult ei pea koolis aset leidnud lähikontaktsuse puhul ükski haigustunnusteta õpilane enam koju jääma.

Koroonaviiruse leviku monitoorimiseks jätkub kiirtestimine üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes kaks korda nädalas (alates 7. veebruarist on kooli poolt antud testid ette nähtud esmaspäevaseks ja neljapäevaseks testimiseks). Positiivse testitulemuse või haigustunnuste esinemise puhul tuleb jääda koju. Lähikontaktsetel õpetajatel on soovitatav testida end iga päev. Vajaminevad testid tagab haridusasutustele Haridus- ja Teadusministeerium.

Positiivse kiirtesti korral palume sellest endiselt teavitada klassijuhatajat. See on oluline selleks, et koolil oleks ülevaade aktiivsetest haigusjuhtumitest, mille põhjal vajadusel rakendada e-õpet. Õppekorralduslikest muutustest teavitab klassi ja vanemaid üldjuhul kooli juhtkond.

Positiivse kiirtesti korral jääb õpilane koju eneseisolatsiooni (reeglina on isolatsiooni pikkus 10 päeva). PCR-testi tegemise kohustust ei ole, vajadusel tuleb ühendust võtta perearstiga (või telefonil 1220).

Viimati muudetud: 08.02.2022