Toimus põhikooli 141. lennu märgiaktus

koolielu

Reaalkooli märk nagu iga teine märk on sümbol, mis annab peale oma ilmselge tähenduse edasi ka palju muud – ta kannab endaga kaasas mõtteid, mälestusi ja ajalugu. Märk võimaldab ilma sõnadeta midagi öelda. Reaalkooli puhul tähendab selle sümboli kandmine eelkõige kuuluvuse tunnistust. Iga märgi puhul on oluline, et selle tähendust säilitataks: selle kohustuse võtavad enda kanda kõik need, kes selle esimest korda rinda panevad.

Täna teile antav Reaali rinnamärk on viimastel kümnenditel eelkõige tuntud kui osa Tallinna Reaalkooli lõpumärgist, mis 2001. aastast kinnitab lõpumärgi tiibu kandja külge. Reaali rinnamärgi kujundus pärineb Teise maailmasõja päevilt, mil 58. lennu õpilane Heino Juurikas tegi tänase rinnamärgi kujundi lõpusõrmuse tarbeks.

Pärast Nõukogude võimu kehtestamist oli märkide valmistamine rangelt keelatud, mis siiski südikaid reaalikaid ei kohutanud – n-ö põranda all valmistati märke edasi. Järgmine murdepunkt saabus 1959. aastal, kui saadi ametlik luba lõpumärkide tegemiseks. Nõukogude võimu perioodil kandis meie kool nime Tallinna II Keskkool. Märgil toodud Tallinna II Keskkooli sümbol meenutas oluliselt algul Heino Juurika kavandatud R-tähte. Analoogset sümbolit kasutati ka põranda all valmistatud sõrmuste puhul.

1990. aastal hakkas kool kandma Tallinna Reaalkooli nime. 1991. aasta juunis lõpetas 106. lend, kelle lõpumärgil on toodud juba Teise maailmasõja perioodist pärinev R-täht. Sõrmuste puhul on varasem sümbol kasutusel juba 1980. aastail. Kooli 110. sünnipäevaks valmisid R-tähega rinnamärgid.

2001. aastal tähistati suure pidulikkusega Tallinna Reaalkooli 120. sünnipäeva. 2001. aasta sügisel taastati lõpumärkide 1924. aasta kujundus. Sini-valged triibud märgi praeguses disainis viitavad Tallinna lipule, tiivad aga sümboliseerivad lendu ellu, tinglikke tiibu, mille Reaalkool annab. Rinnamärgil, mis uhkema lennumärgi kinnitab, on Tallinna Reaalkooli logo – R-täht oma kaheteistkümne saki ja ühe punktiga.

Traditsiooniliselt saadakse kooli lõpumärk abituuriumis. Kooli arengusuundasid mõtestades võttis kooli õppenõukogu 2018. aastal vastu kooli uue arengukava, mille järgi hakati Reaali rinnamärke pidulikult andma ka põhikooli III kooliastme õpilastele. 2019. aastal said rinnamärgi 138. lennu õpilased. Hea 141. lend, täna oli see kordumatu hetk teie elus.