Kuulutatakse välja Tallinna Reaalkooli juurdeehituse ideekonkurss

meediakaja

Reaalkool on oodanud juurdeehitust aastakümneid. Reaalkooli direktori Ene Saare sõnul on koolil võimalus arendada välja nüüdisaegset õpikäsitust toetav õpikeskkond ning reaal- ja loodusteaduste kompetentsikeskus, mis võiks kujuneda baasiks Tallinna koolidele reaal- ja loodusharidusliku õppe arendamisel ja õppimisvõimaluste mitmekesistamisel. Reaalkooli uue hoone rajamisega saab lahenduse ruumikitsikuse küsimus.

Ideekonkursi žürii esimees on arhitektuuriajaloolane professor Mart Kalm, žüriisse kuuluvad kooli direktor Ene Saar, eesti arhitektid Jaak-Adam Looveer, Mari Rass ja Tarmo Teedumäe ning linnaametite esindajad. Estonia pst 6 kinnistule plaanitava juurdeehituse kavandite esitamise tähtaeg on 2. märts 2022.

Meediakaja:

  • Tallinn otsib reaalkooli juurdeehitusele parimat ruumilahendust. Loe siit.
    Postimees, 01.12.2021
  • Linnavalitsus kuulutab välja Tallinna reaalkooli juurdeehituse ideekonkursi. Loe siit.
    Postimees, 01.12.2021
  • Reaalkool pääseb ruumikitsikusest ja saab kauaoodatud moodsa juurdeehitise. Loe siit.
    Pealinn, 01.12.2021