Õppekorraldus Tallinna Reaalkoolis alates 17.05.2021

koolielu

Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele jätkavad alates 17.05.2021 kõik õpilased õppetööd kontaktõppel. Õppetöö toimub vastavalt kehtivale (5. perioodi) tunniplaanile.

Rakendame kontaktõppe ajal juba eelnevalt kinnistatud hajutusmeetmeid, muuhulgas:

 • Kooli algusaeg on klassiti diferentseeritud. Peamajas algavad 5., 7., 9. ja 11. klassi õpilaste 1. tunnid kell 8.00, 6., 8., 10. ja 12. klassi õpilaste 1. tund algab kell 8.10.
  1.-4. klasside koolipäeva algusajad senisest ei muutu, vt. tundide ajad
 • Söögivahetunnid on korraldatud selliselt, et viia füüsiliste kontaktide arv ning kestvus nii minimaalseks kui võimalik, vt söögivahetundide ajad
 • Võimalikult palju õuesõpet.

Koolis on käte ja pindade pesuks ja desinfitseerimiseks tagatud selleks vajalikud vahendid.

Tegutseme võimalikult turvaliselt ja vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi juhisele, vanemad kui 12-aastased peavad koolis kandma maski, välja arvatud põhjendatud erijuhtudel, vt Liina Kersna: kooli minnes on endiselt oluline kanda maski ja järgida kõiki tervisekaitse nõudeid

Juhime tähelepanu ka sellele, et kõik eelnevalt rakendatud meetmed koroonaviiruse leviku tõkestamiseks jäävad kehtima.

Järgnevalt on toodud põhimõtted, millest lähtume.

 • Haigusnähtudega õpilane kooli ei tule. Terviseameti juhiste kohaselt tuleb haigussümptomite korral helistada perearstile. Perearsti pädevuses on otsustada õpilase haigestumise ja tervenemise üle. Vanemad teavitavad perearsti konsultatsiooni tulemusest koheselt õpilase klassijuhatajat.
 • Kui õpilase majapidamises on tuvastatud COVID-19 haige või kui on tekkinud kahtlus, et keegi majapidamisest on olnud lähikontaktis COVID-19 haigega, palume konsulteerida perearstiga ja taotleda COVID-19 testi tegemist.
 • Kolmandad isikud, sh õpilaste vanemad, vanavanemad, õed-vennad, kooli vilistlased, üldjuhul koolimajja ei sisene. Kõik külastused registreeritakse.
 • Kool ei rahulda õpilaste taotlusi puhkusereisideks õppeperioodi jooksul. Koolivaheaegadel reisides (mida palume vältida) tuleb järgida kõiki Eestis kehtivaid tingimusi (piiranguid).
 • Kui olete viibinud välismaal, tuleb Eestisse saabumisel järgida kõiki kehtestatud piiranguid, vt Reisimine ja COVID-19.
 • Õpilaste vanemad teavitavad ja nõustavad õpilasi asjakohaste tervisekaitse nõuete täitmise osas (sh hügieeninõuetest ning lähikontaktidest hoidumise vajadusest koolis ja mujal).
 • Koolis haigestunud õpilane pöördub õpetaja või kooliõe poole, kes teavitab juhtkonda. Kool suunab ilmsete haigusnähtudega õpilase koju ja teavitab vastavalt õpilase vanemaid. Kui õpilase terviseseisund enne vanema kohale jõudmist silmnähtavalt halveneb, helistada 112.
 • Terviseameti regionaalosakond võtab kooliga ühendust ja teavitab kinnitatud COVID-19 diagnoosist ning selgitab välja inimesed, kes olid haigestunud inimesega sümptomaatilisel perioodil lähikontaktis. Kool ja kooliõde osutavad kaasabi. Lähikontaktseid* teavitab Terviseamet ning nad peavad jääma koju isolatsiooni 10 päevaks ning jälgima hoolikalt oma tervist. Ülejäänud koolitöötajad ja õpilased võivad jätkata oma tavapärast elu, kuid tuleb hoolikamalt jälgida oma tervist. Sümptomite ilmnemisel tuleb võtta kohe ühendust perearstiga.
 • Õpilane võib kooli naasta siis, kui perearst on tunnistanud ta terveks.
 • Soovitav on kasutada koroonaäppi.

Töö korraldamisel lähtume jooksvalt Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tallinna linna ja meedikutest lapsevanemate tugigrupi nõuetest ja soovitustest. Tugigruppi kuuluvad:
• Dr Pille Mukk (kopsuarst, Põhja-Eesti Regionaalhaigla Pulmonoloogiakeskuse ülemarst-keskuse juhataja, Raplamaa Haigla juhataja, PERH Covid staabi liige ja riiklikus eriolukorras Põhja-Regiooni Meditsiinistaabi arstlike tegevuste juht)
• Dr Alice Lill (sisehaiguste arst, Ida-Tallinna Keskhaigla)
• Dr Eve Kivistik (perearst, Linnamõisa Perearstikeskus)
• Dr Kristiina Põld (erakorralise meditsiini arst, PERH)

Tallinna Reaalkooli COVID-19 leviku tõkestamise plaan on leitav siin. Vastavalt tekkivale vajadusele plaani muudetakse ja täiendatakse.
Ene Saar
direktor


*Lähikontaktne isik on näiteks see, kes:

 • elab samas majapidamises COVID-19 haigega;
 • on viibinud koos COVID-19 haigega vähemalt 15 minutit ja kuni 2 meetri kaugusel (arvestades ka seda, et hommikul 5 minutit, pealelõunal 5 minutit ja õhtul 5 minutit, annab kokku samuti 15 minutit).
 • on olnud otseses füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine);
 • on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata
  (nt on peale köhitud, kasutanud patsiendi salvrätti paljaste kätega);
 • on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt klassiruumis, nõupidamisruumis, haigla ooteruumis, tööruumis jne), kus ei ole piisavat õhuvahetust ja/või ei kasutatud isikukaitsevahendeid ning esineb oht kokkupuuteks viirusega.
  Täpsemalt: Kes on lähikontaktne?