1. klassi kooliküpsusuuringu tulemused

vastuvõtt

1. klassi kooliküpsusuuring 2021/2022. õppeaastaks toimus 13.-14. veebruaril. Õpilaskandidaatide vastuvõtmise või mittevastuvõtmise otsusest leiad Infosüsteemist.