Tallinna Reaalkool on distantsõppel

eriolukorra info

Vabariigi Valitsuse vastavast otsusest ja eriolukorra kehtestamisest tulenevalt minnakse Tallinna Reaalkoolis alates 16.03.2020 üle distantsõppele. See tähendab, et õpilased saavad õpetajatelt õpiülesandeid ja juhiseid e-kanalite (peamiselt eKool, e-kirjad jne) kaudu, õpilased omakorda annavad õpetajatele tagasisidet kodus tehtust.

Distantsõppe korraldamise informatsioon on jagatud läbi õpilaste ja vanemate e-kirja listide ja eKooli kaudu. Palume jälgida e-kanaleid igapäevaselt.

Paneme südamele, et lapsed oleksid kodus ja tegutseksid targalt vastavalt olukorrale.

Loodan, et peatselt kohtume jälle!

Rahulikku meelt ja head tervist soovides
Ene Saar
direktor

Täpsemalt:

Viimati uuendatud: 18. mai 2020