Info liikumine

Üldine info edastatakse eriolukorra ajal kõikide kooli infokanalite kaudu.

Peamisteks teabe vahendamise kanaliteks on kooli veebileht, e-post, eKool. Kõigil töötajatel ja õpilastel tuleb vähemalt kord päevas lugeda Reaalkooli e-posti.

Kontakttelefonid:

Kooli mobiil  524 8675 (suunatakse direktorile)
Valvelaud     699 2023
Haldusjuht    5301 1288

Kooli e-post  

Tugispetsialistid:

Kati Pajumann 5672 6236
Olle Selliov 5645 4142
Agnes Filippov 5560 1510