Info liikumine

Üldine info edastatakse eriolukorra ajal kõikide kooli infokanalite kaudu.

Peamisteks teabe vahendamise kanaliteks on kooli veebileht, e-post, eKool. Kõigil töötajatel ja õpilastel tuleb vähemalt kord päevas lugeda Reaalkooli e-posti.

Kontakttelefonid:

Kooli mobiil  524 8675
Valvelaud     699 2023

Kooli e-post  

Tallinna Reaalkooli tugispetsialistid