Põhikooli lastevanemate koosolek 29.10

vanematele

Tallinna Reaalkool korraldab kord aastas lastevanemate üldkoosoleku, millel antakse ülevaade olulisematest kooliga seotud teemadest. Konkreetsete klassidega puudutavaid küsimusi arutatakse klasside lastevanemate koosolekutel. Samas mõlemad nimetatud formaadid ei võimalda arutada üldisemaid küsimusi konkreetse kooliastme lõikes. Seetõttu on kooli hoolekogu otsustanud ellu kutsuda lastevanemate arutelud erinevate kooliastmete lõikes. Loodame, et nii oleks lisaks ettekannete kuulamisele ka omavaheline arutelu.

Mainitud eesmärgil kutsub Tallinna Reaalkooli hoolekogu kõiki asjas huvitatud 5.–9. klasside lapsevanemaid 29. oktoobril 2019, kell 18.00 koolimajas ruumis 206 toimuvale arutelule. Hoolekogu ettepanek arutlusele tulevate teemade osas on järgmine:

1. Põhikooli kooliastmega seonduvad küsimused: kooli poolt pakutavad tugimeetmed õpilaste toetamiseks, uuendused õppetöös;
2. Õpilane-kool-vanemad: õpilaste heaolu, lapse toimetuleku toetamine kodus ja koolis;
3. Vastused kohapeal algatatud küsimustele, arutelu.

Koosolekul osalevad ja küsimustele vastavad lisaks hoolekogu esindajatele ka põhikooli õppealajuhataja Tiina Talvi, eripedagoog Agnes Filippov, psühholoogid Kati Pajuman ja Olle Selliov.

Selleks, et arutelu paremini planeerida, palun võimaluse korral oma osalemisest märku anda 27. oktoobriks hoolekogu aseesimehele Anna-Greta Tsahknale e-mailil .