Tehnoloogiaõpetuse olümpiaadi Tallinna piirkonnavooru tulemused

ainevõistlused

17.03 toimus 7. – 9. klasside õpilastele tehnoloogiaõpetuse olümpiaadi Tallinna piirkonnavoor, mille teemaks oli ”ENERGIA KUI RESSURSS”

Olümpiaad koosnes kolmest osast

  1. Teoreetilises osas vastasid osalejad valikvastustega küsimustele, mis hõlmasid erinevaid ainealaseid teemasid (füüsikalised nähtused, tehniline terminoloogia, materjaliõpetus, töövahendid ja tööohutus)
  2. Praktilises osas pidid osalejad disainima etteantud materjalide baasil oma lahenduse probleemülesandele
  3. Eelnevalt kavandatu praktiline teostamine

Tallinna piirkonnavoorus sai osaleda üks õpilane koolist ning kaks paremat tulemust saavutanud õpilast esindavad Tallinna koolide õpilasi üleriigilisel tehnoloogiaõpetuse olümpiaadil, mis toimub 14. aprillil 2023 Viimsi Koolis

Tallinna Reaalkooli esindas 8. kl õpilane Julius Raid, kes saavutas II koha ning keda tunnustati kui parima praktilise töö tegijat. Juhendas Ahti Pent

Õnnitleme ja soovime edu vabariiklikus voorus!