Gümnaasiumi inglise keele olümpiaadi lõppvoor

ainevõistlused

Gümnaasiumi inglise keele olümpiaadi lõppvoor toimus 6. märtsil 2023 Tallinna Ülikoolis. 10.-12. klasside õpilaste arvestuses saavutas 6.-7. koha William Undrits. Õpilast juhendas Geili Kütt. Palju õnne!