Näitus “Toote eluring”

näitused

10. klassid osalesid 18.- 21. oktoobrini õpilaagris “Geoloogilised uuringud rohetehnoloogiate teenistuses ja loodusvarade kestlik kasutamine”. Projekti rahastas KIKi meede “Õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamise”.

Ühe õpilaagri töötoa teemaks oli ringmajandus. Arutelude ja uurimistegevuste tulemuseks valmisid erinevate toodete eluringi kirjeldavad posterid. Laagri tegevustest ja posteritest kujundatud näitust saab vaadata koolimaja III korrusel. Loodame, et igaüks leiab midagi õpetlikku, kuidas mõistliku tarbimisega panustada keskkonna paremaks muutmisesse.

Täname toetajaid: KIK, Keskkonnaministeerium, TalTechi Särghaua õppekeskus, Swedol AB Eesti filiaal.