Vastuvõtt vabadele kohtadele 11. klassi 2022.–23. õppeaastaks

vastuvõtt

Tallinna Reaalkool kuulutab välja täiendava vastuvõtu 2022.–2023. õa 11. klassi. Vabadele kohtadele võetakse õpilasi avaliku konkursi korras.

Katsetele (testidele) on võimalik registreerida e-kirja teel aadressil 14. juunil kuni kella 16.00-ni. Testid matemaatikast, eesti keelest ja füüsikast toimuvad Reaalkoolis kolmapäeval, 15. juunil 2022 algusega kell 10.00 ruumis 111. Testide lahendamiseks on aega 2,5 tundi.

Testidele tulijatel võtta kaasa:

  • õpilaspilet;
  • õpilaspäevik, kui on;
  • klassitunnistuse kinnitatud koopia;
  • joonestus- ja kirjutusvahendid;
  • taskuarvuti;
  • vahetusjalatsid.

Katsete tulemused avaldatakse hiljemalt 22. juunil e-kirja teel.

Tallinna Reaalkooli õppekava on kooli kodulehel.

Probleemide ja tekkinud küsimustega pöörduda e-kirja teel aadressil .