Jaanuar on Reaalkoolis tervisekuu!

koolielu

Pöörame tähelepanu tervislikule toitumisele! Söökla ja kooli puhvet pakuvad tervislikumat lähenemist meie toidulauale vahemikus 17.-20. jaanuar.

Tutvustame vaimse tervise hoidmisega seonduvat! Jaanuari viimasel nädalal on põhikooli ja gümnaasiumi õpilastel võimalik kuulata Tartu
arstide poolt läbiviidavaid vaimse tervise veebiloenguid.

Paneme kooli liikuma! Tulemas on aktiivsed vahetunnid koostöös REK-i ja PEK-iga.

Testime tervisealaseid teoreetilisi teadmisi! Kolmapäeviti on vahetundides oodata Kahoote erinevatele vanustele.

Jagame terviseteadmisi ka algklassidele! 7.-9. klassi õpilased teevad terviseteemalisi esitlusi kõigile algklassidele. Hammaste tervisest
tulevad rääkima spetsialistid Suukoolist.

Koolimajas on võimalik tutvuda erinevate terviseteemaliste plakatitega.

Terves kehas terve vaim!