Kõik loevad! rahvaloendus.ee

näitused

IV korrusel on avatud Eesti rahvastiku andmekorjet ja andmeid tutvustav näitus.
Eesti rahvastiku näitus kutsub osalema suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01.

Näitusel saab tutvuda Statistikaameti rahvastikualaste väljaannetega ja rahvastiku andmete analüüsi graafiliste väljunditega. Külastaja avastamisindu toetab väljapaneku põhjal loodud viktoriin. Viktoriini QR-koodi leiate näituselt.

Kes näitusele ei jõua või ei saa tulla, saab oma teadmisi rahvaloendustest testida Statistikaameti viktoriinis.

Näituse koostajad Karin Kundla ja Piret Karu