Keemiaolümpiaadi koolivoor

ainevõistlused

13. detsembril toimus keemiaolümpiaadi koolivoor, milles osales kokku 190 Tallinna Reaalkooli keemiahuvilist noort.

Parimad tulemused olid:

  • 8. klass: I koht – Aaron Rändla, II-III koht – Marii Kõss ja Gregor Vain;
  • 9. klass: I koht – Andre Viitamees, II-III koht – Rain Alar Laurimaa ja Mia Marleen Rahe;
  • 10. klass: I koht – Liisa Pata, II koht – Ardi Raag, III koht – Elisabeth Vallner;
  • 11. klass: I koht – Karl Johann Külv, II koht – Karl-Andres Parts, III koht – Henri Peterson;
  • 12. klass: I koht – Birgit Veldi, II koht – Siim Tiivel, III koht – Ants Kärner.

Keemiaolümpiaadi koolivooru tulemuse põhjal on keemiaolümpiaadi Tallinna piirkonnavooru kutsutud 109 õpilast!

8. klassi õpilased seiklesid ülesandeid lahendades Sitsiilias nii Trapani soolaväljadel (ioonid ja nende elektronkatte ehitus) kui Etna nõlvadel (vulkaaniliste gaaside keemiline koostis), samuti selgitasid nad reaktsioonivõrrandite tasakaalustamise abil välja, mis aastal avastati lämmastik (1772) ning valmistasid lahuseid ja selgitasid ohutusnõudeid!
9. klassi õpilased tegutsesid väärismetallide ja metallisulamitega ning uurisid bensoehappe lahustuvuse vees sõltuvust temperatuurist, et arvutada välja, kui palju bensoehapet sadeneb “lumekuulikeses” kohevate helvestena välja, kui see toatemperatuurile jahtub. Traditsiooniline muundumiste rida oli ka puremiseks!
10. klassi õpilased pühendusid mh metanoolienergeetikale ja arvutasid või soolasisaldust ning taimeõli peroksiidarvu, et hinnata selle rääsumist. Kõige enam elevust pakkus aastaringselt töötavate tuulikute arvu masindamine, mis kuluks, et peatada CO₂ edasine kasv atmosfääris ning muundada lisanduv süsihappegaas metanooliks.
11. klassi õpilased tuvastasid nt koroonaravimi remdesiviir (RNA polümeraasi inhibiitori) ning ravimikandidaatide molnupiraviiri ja paxlovidi toimeaine PF-07321332 brutovalemeid ning süvenesid lenduvate orgaaniliste ühendite problemaatikasse.
12. klassi hooleks jäid mh redoksreaktsioonid – kalkopüriidi oksüdeerumine ja leostumine – ning pH-arvutused proliinisoustis ja orgaaniline süntees aniliinlillas kontekstis.

Aitäh juhendajatele õp Andrus Kangrole ja Martin Saarele! Edu õpilastele keemiaolümpiaadi piirkonnavoorus!