Võta osa virtuaalse GIS-päeva tegemistest!

koolielu

17.-21. novembrini on võimalik lahendada GIS-päeva mõistatusi, vaadata ning hinnata geograafia uurimisvaldkondadest videoid ja uurida Maa kaardistamise lugu.
Ootame ärksat osalemist!

Täpsem info siit

Geograafia paneb paika!

Foto: GIS-päev 2021