Vastuvõtt 2. klassi 2021.-2022. õppeaastaks

vastuvõtt

Vastuvõtuks Tallinna Reaalkooli 2. klassi 2021.-2022. õppeaastaks korraldatakse vastavalt Tallinna Reaalkooli vastuvõtukorrale testid matemaatikast ja eesti keelest.

Testidele registreerimine toimub kooli koduleheküljel avaneva Infosüsteemi kaudu. Registreerimine toimub 02.07.2021-09.07.2021.

Testid toimuvad Tallinna Reaalkoolis (Pärnu mnt 11 majas) teisipäeval, 24. augustil 2021 kell 10.00.

Testide tulemused ja otsus õpilaskandidaadiks arvamise või mittearvamise kohta tehakse teatavaks hiljemalt 27.08.2021 personaalselt kooli koduleheküljel Infosüsteemi kaudu.

Testide tulemuste põhjal tekkinud pingerida ei avalikustata.

Juhime tähelepanu, et 2021.-2022. õppeaastaks on 2. klassis üksnes 2 vaba kohta. Palume testidele registreerimisel arvestada, et konkurents vabadele kohtadele on ootuspäraselt väga kõrge.

2. klassi vastuvõtuga seotud küsimustega palume pöörduda algklasside õppealajuhataja poole: .