Majandusolümpiaadi piirkonnavoor

ainevõistlused

Majandusolümpiaadi Tallinna piirkonnavoor toimus 10. märtsil 2021. Reaalkoolis parimad tulemuse saavutas Mihkel Viires (I koht) ja tagas tubli esinemisega ka pääsu lõppvooru.

Õnnitleme! Õpilasi juhendas Ene Saar

Vaata ka täpsem info ja tulemused:

https://olympiaadid.haridus.ee/?objID=18338

http://ja.ee/sundmused/oluempiaad/2459-oluempiaad-20-21.html