Tallinna Reaalkooli 140. juubelisünnipäeva disainikonkursi tähtaeg on 15. jaanuaril

traditsioonilised üritused

Tallinna Reaalkool tähistab järgmisel õppeaastal oma 140. sünnipäeva, mille jaoks kuulutasime novembris välja disainikonkursi. Konkursil on oodatud osalema nii Tallinna Reaalkooli õpilased kui ka vilistlased.

Konkursi eesmärgiks on luua Tallinna Reaalkooli 140. sünnipäeva tähistamiseks juubelilogo, plakatipõhi ja kutse, mis kokku moodustavad läbimõeldud terviku. Järgnevalt on esitatud disainikonkursi tingimused ja tööde esitamise info.

Konkursitingimused:

Nii juubelilogo, plakatipõhi kui ka kutse on pidulikud ja akadeemilised, andmaks hästi edasi Tallinna Reaalkooli olemust.

1) Juubelilogo sisaldab Tallinna Reaalkooli logo (vektorgraafikas logo on lisatud kirja manusesse) ja arvu 140, millele lisanduvad vabalt valitud kujunduselemendid.

2) Plakatipõhjal on näha juubelilogo, millele lisanduvad vabalt valitud kujunduselemendid. Plakatipõhja suurus on A3. Plakatipõhjal puudub tekstiosa, sest plakateid hakatakse kasutama erinevate sünnipäevaga seotud ürituste väljakuulutamiseks, seega tekst lisatakse sellele hiljem (tekst ei kuulu disainikonkursi hulka).

3) Kutsel esineb samuti juubelilogo, millele lisanduvad vabalt valitud kujunduselemendid. Kutse suurus on A5 ning see on keskelt kokkuvolditav. Kutsel puudub tekstiosa, mis lisatakse vastavalt vajadusele hiljem (tekst ei kuulu disainikonkursi hulka).

Konkursitööde esitamine:

Konkursitööde esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2021. Tööd tuleb saata Tallinna Reaalkooli kunstiõpetajale Maarja Kellale – .

Konkursitööde hindamine ja autasustamine:

Konkursitöid hindab Tallinna Reaalkooli õpetajatest koosnev žürii, kuhu kuuluvad Ene Saar, Piret Otsa, Veiko Somelar, Egle Pihlap ja Maarja Kell. Žürii poolt võitjaks valitud konkursitöö (juubelilogo, plakatipõhi ja kutse) läheb kasutusse kõikide Tallinna Reaalkooli 140. juubelisünnipäeva sündmuste puhul.

Võidutöö autorit premeeritakse kutsega 2. oktoobril 2021 toimuvale kontserdile ja õhtusele ballile (mõlema puhul koos saatjaga).

Täpsustavate küsimustega võib pöörduda kunstiõpetaja Maarja Kella poole.