Reaalkooli õpilased rahvusvahelisel õpilaste aineolümpiaadil

ainevõistlused

16.-22. detsembrini 2020 toimus rahvusvaheline õpilaste aineolümpiaad „The 5th International Olympiad of Metropolises”. Seoses epidemioloogilise olukorraga toimus võistlus veebi vahendusel, erinevalt varasematest võistlustest lubati Tallinna linna esindada ühe kooli õpilastest koostatud võistkonnal. Tallinna esindasid Reaalkooli õpilased. Olümpiaadil osalesid 31 linna õpilasdelegatsioonid 28 erinevast riigist; igast linnast 8 õpilast. Võisteldi füüsikas, matemaatikas, informaatikas, keemias, ainete koondarvestuses ning võistkondlikul välkturniiril.

Võistkonda kuulusid: Rico-Andreas Lepp, Siim Tiivel, Marten Rannut, Kregor Ööbik, Marko Tsengov, Peeter Aleksander Randla, Ralf Joosep Kask ja Birgit Veldi.

Reaalkooli õpilased olid olümpiaadil edukad. 16. detsembril toimunud võistkondlikul välkturniiril saavutati auhinnaline 16. koht. Põhivõistluse koondarvestuses jagas Tallinn linnade arvestuses pronksmedalit (3. kohta). Individuaalarvestuses võideti 5 pronksmedalit: Marko Tsengov ja Peeter Aleksander Randla informaatikas; Marten Rannut ja Kregor Ööbik füüsikas; Siim Tiivel keemias. Täpsem info: http://megapolis.educom.ru/en/results.

Õppeainete koordinaatorid-mentorid olid Daniel Kaasik (matemaatika), Martin Saar (keemia), Jaagup Kippar (informaatika) ja Toomas Reimann (füüsika). Olümpiaadi läbiviimiseks seadis vajalikud tehnilised vahendid valmis kooli IT-juht Veiko Somelar. Suur tänu!

Olümpiaadi läbiviimisse panustasid oluliselt ka Tallinna Haridusamet, Tallinna Linnavalitsus, Tallinna Ülikool, TalTech. Täname!