137.b ärkamisaja radadel

koolielu

3. oktoobri hommikul kogunes 137.b rõõmsalt koolimaja juurde, et alustada kultuurireisi rahvusliku ärkamisaja radadel. Kõigepealt sõideti läbi sügisvärvilise Eestimaa Kurgjale tutvuma Carl Robert Jakobsoni eluolu ja toimetustega. Edasi viis tee Vändrasse, kus loeti Koidula sünnikodu juures Koidulauliku luuletusi ning tehti kummardus ka Anton Õunapuu, Reaalkooli kunagise õpetaja, kes viis poisid Vabadussõtta ja langes 2. aprillil 1919, haual Vändra kalmistul. Seejärel siirduti Pärnusse, kus kõigepealt vaadati Adamsoni loodud Vabadussõja mälestussammast Alevi kalmistul. Sellele järgnes kultuurilooline jalutuskäik Pärnu kesklinnas: imetleti Puškini 100. sünniaastapäevaks istutatud 121-aastast tamme, räägiti endise Poeglaste Gümnaasiumi ees ja kunagise Endla teatri asupaigas Eesti Vabariigi sünnist, jalutati Koidula ausamba juures, tutvuti Kuninga tänaval kunagise Eliisabeti kiriku pastoraadiga, kus toimetas Rosenplänter, kuulati Richmanni kuju juures välgupüüdmise lugu ning räägiti Jannseni kuju juures Perno Postimehe tähtsusest. Kultuuriretkele pani punkti Koidula muuseum, mille juhataja Elmar Trink kaasakiskuvalt Jannsenist ja Koidulast jutustas. Tehti pilte, tunti rõõmu koosolemisest ja ilusast ilmast ning kinnistati kirjandustundides õpitut.

Anu Kell (Tallinna Reaalkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja)