Esikoht kunstiolümpiaadil

ainevõistlused

Laupäeval, 5. septembril 2020 toimus vabariiklik kunstiolümpiaad, kus gümnaasiumi arvestuses saavutas 1. koha Krete Roopõld. Olümpiaad koosnes kolmest osast: teooriavoor, praktiline ülesanne kohapeal ning kodus valmistatud teos teemal “Bauhaus 100”.

Palju õnne!