Dokumentide esitamine 10. klassi astumiseks

vastuvõtt

Hea tulevane Reaalkooli 138. lend!

See on vajalik info dokumentide esitamisest, et asuda õppima Tallinna Reaalkooli gümnaasiumis.

1. Avaldus
Avalduse blanketi leiate kooli kodulehelt “Avaldus 10.-12. klassi astumiseks (PDF)”
Dokumendi täitmiseks arvutis tehke palun failis olevatel rohelistel aladel hiirega klõps. Pärast muudatuste tegemist palun salvestage dokument.
See dokument on tarvis digitaalselt allkirjastada nii õpilasel kui ka vanemal (võib olla ühe või kahe vanema allkiri). Kui õpilasel ei ole võimalik avaldust digitaalselt allkirjastada, võib seda teha käsitsi, seejärel täidetud ja allkirjastatud avaldus skaneerida ning vanem saab digitaalselt allkirjastada.

2. Põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht
Selle esitamiseks on kaks võimalust.
2.1. digitempliga dokumendid
Lõputunnistuse tõendi (ja hinnetelehe) vaatamiseks ja allalaadimiseks tuleb:
1) logida portaali www.edu.ee sisse ID-kaardi, Mobiil-ID, Smart-ID, pangalingi, Euroopa Liidu liikmesriigi ID või harID autentimiskeskkonna kaudu.
2) valida avanenud töölaua vaates sakk “Tunnistused”.
2.2. skaneeritud originaaldokumendid

3. Passi või ID-kaardi pilt
Skaneerige või pildistage õpilase pass või ID-kaart. Oluline on, et andmed oleksid loetavad.

4. Õpilaspileti pilt
Palun saatke .jpg formaadis foto, mis läheb õpilaspiletile.

5. Gümnaasiumi koolimütsi tellimine
Gümnaasiumi koolimüts tuleb tellida juunikuu jooksul veebipoest: https://koolipood.ee/
Palun valige sealt Tallinna Reaalkool ja koolivormi alt müts ning “gümnaasiumi koolimüts”. Valige sobiv mütsimõõt (vt märkus mõõtmise kohta veebipoest) ning tellimisel (ostukorvi vormistamisel) märkige palun klassi asemel oma 1. õppesuuna eelistus (reaal-programmeerimine, reaal-meditsiin, reaal-majandus või reaal-inseneeria).
Mütsid tarnitakse kooli ning 1. septembril enne suurt ühisaktust on Reaali Poisi juures väike kogunemine, mille käigus saavad õpilased endale koolimütsid pähe.

6. Õpilase tervisekaart
Kui õpilane lõpetab põhikooli Tallinna koolis, siis liiguvad tervisekaardi andmed asutuste vahel.
Kui õpilane tuleb Reaalkooli õppima koolist, mis asub väljaspool Tallinna, siis tuleb tervisekaart ise tuua. Seda palume teha augustis.

7. Päevikuraha
Kogumine alles augusti lõpus.

8. Reaalkasulik töö
Kool palub traditsiooniliselt tulevaste 10. klasside õpilastelt abi, et valmistuda uueks õppeaastaks. See tähendab, et on võimalus teha reaalkasulike töö tunde. Palume abi järgmise plaani kohaselt:
https://tinyurl.com/reaalkasulik2020
Kokku on gümnaasiumiaastate jooksul tarvis teha 10 tundi reaalkasulikku tööd ning selleks tuleb väga erinevaid võimalusi. Küll aga palume kindlasti, et plaanis olevad tegevused-ülesanded saaksid kaetud.

9. Õppesuuna valik
Õppesuundade lõplikud valikud saame kinnitada nii pea, kui vastuvõtt 10. klassi on tervikuna lõppenud. Üldjoontes saame 1. eelistused tagada, mõningatel juhtudel peame läbi rääkima 2. eelistuse osas. Täname mõistvuse ja kannatlikkuse eest.

10. B-keel / B1 keel
Palun andke e-kirjaga märku, kui Te ei ole põhikoolis vene keelt 2. võõrkeelena õppinud.

KOHTUMINE AUGUSTIS

Augusti lõpus korraldame tulevastele gümnasistidele ühise kohtumise, et häälestuda õppeaastaks. Õpilased saavad tutvuda lennukaaslastega, räägime traditsioonilistest ühisüritustest ja sellest, mida tähendab olla reaalikas. Samuti tuleb juttu gümnaasiumi esimese aasta õppetöö korraldusest ja valikainetest ning nendele registreerimisest. Kohtumisel osalevad kindlasti ka klassijuhatajad Andres Talts, Anu Kell, Tatjana Truuväärt, huvijuht Piret Otsa ja õppealajuhataja Martin Saar.

Palume saata kõik dokumendid e-kirjaga aadressil  hiljemalt 30. juunil. Küsimuste korral pöörduge: juhiabi Kaie Jõe, õppealajuhataja Martin Saar.