Reaalikad osalesid Euroopa statistikavõistluse Eesti võistlusel

konkursid

Euroopa Liidu statistikaameti Eurostat eestvedamisel toimub õpilaste Euroopa statistikavõistlus 2019/2020. õppeaastal Euroopa 17 riigis. Eesti riigisisesel võistlusel on kaks vooru. Eesti esimeses voorus tuli lahendada kolm veebipõhist valikvastustega testi, kus kontrolliti statistika põhimõistete tundmist, graafikute tõlgendamisoskust ja tõenäosusteooria algteadmisi, riiklike statistikaallikate kasutamisoskust ja statistilise väljaande tõlgendamisoskust. Eesti teise vooru pääsenud võistkonnad koostasid statistilise uurimuse võistluse korraldajate ette valmistatud andmestiku põhjal.

Eestis registreerus võistlusele 139 võistkonda ja ligi 400 õpilast. Teise vooru pääses kummastki vanuserühmast 34 võistkonda.

Põhikooli vanuserühmas saavutas II koha võistkond Fresiito (juhendaja Andres Talts). Fresiito jätkab võistlust statistikavõistluse Euroopa võistlusvoorus.

Vanemas vanuserühmas saavutas 4. koha võistkond HAI (juhendaja Piret Karu), edukalt lõpetasid võistluse võistkonnad Kermitaaž, 12KUUD ja Sigmiit.
Statistikavõistlusest rohkem siit.

Foto: Pixabay