Vingeim ajaveeb 2019

konkursid

Ka sel õppeaastal toimus klasside ajaveebide konkurss “Vingeim ajaveeb 2019”. Parimad ajaveebid 2018-2019 õppeaastal on:

  • 1.-3. klassi arvestuses – 2.b
  • 4.-6. klassi arvestuses – 6.a
  • 7.-9.klassi arvestuses – 8.a
  • gümnaasiumi arvestuses läks I – II koht jagamisele 10.a ja 11.b klassi vahel.

Täname kõiki õpilasi ja klassijuhatajaid, kes andsid oma panuse ajaveebide täitmisel! Aitäh žüriile!

Konkurss „Vingeim ajaveeb“ 2019

Eesmärk
Populariseerida klassi ajaveebi täitmist ning selgitada välja iga kooliastme (I, II, III, gümnaasium) vingeim ajaveeb.

Vahendid
Klassi ajaveeb on loodud kooli põhjale ja vabalt kättesaadav kooli kodulehelt.

Tähtaeg
1. Vahekokkuvõtte teeb žürii veebruaris (sissekanded 31. jaanuari 2019 seisuga).
2. Lõplikud tulemused selguvad 31. maiks 2019 (sissekanded 24. mai seisuga).

Hindamine
Klasside ajaveebe hinnatakse hindamismudeli alusel.

Auhinnad
Vingeimad ajaveebid selgitatakse neljas kooliastmes eraldi: I, II, III ja gümnaasiumis.
Auhinnafondi suurus on 600 eurot. Žüriil on õigus anda välja lisaauhindu.

Žürii
Töid hindab žürii koosseisus Ene Saar (esimees), Piret Otsa, Kati Kurim, Anu Sildnik, Tiia Niggulis, Karin Kundla, Egle Pihlap, Maarja Kell, Piret Karu, kaks REKi esindajat, kaks põhikooli esindajat.
Žürii liikmed ei hinda seda kooliastet, kus ta ise õpib või on klassijuhataja.

Tiia Niggulis (Tallinna Reaalkooli infojuht-haridustehnoloog)