Taani päev Tallinna Reaalkoolis

koolielu

Taani päev Tallinna Reaalkoolis on õpilastele suunatud teemapäev, mis kujunes 2014. aastal alguse saanud Reaali ja Viborgs Katedralskole sõprusest. Sellel aastal toimus üritus viiendat korda. Tänavu tähistatakse ka Dannebrogi 800. aastapäeva – 1219. aastal saabusid taanlased esmakordselt Põhja-Eestisse, peeti Lindanise lahing ning legendi kohaselt langes taevast siiani kasutuses olev Taani lipp.

28. märtsil algas päev Reaalkoolis Taanit tutvustavate tundidega algklassidele, mille olid ette valmistanud ja viisid läbi gümnaasiumiõpilased. See on suurepärane viis tugevdada kooliastmetevahelist sidusust.

Teise tunni ajal toimus aulas aktus, mille avas Reaalkooli direktor Ene Saar. Järgnes Taani suursaadiku Kristina Beckvardi kõne Taani ja Eesti ühisest ajaloost ning sõprussidemetest. Üheteistkümnenda klassi õpilane Nicolas Lotman esitas Hans Cristian Anderseni luuletuse “Koduigatsus”, mille oli ise vanaema abiga taani keelest tõlkinud. Tema klassivend Markus Vaher andis inglisekeelse lühiülevaate Taani ajaloost ja Lindanise lahingust. Meeleoluks esinesid Maian Lomp lauldes ja Sten-Markus Reintam klaveril.

Päeva jooksul pandi põhikooli- ja gümnaasiumiklasside esindusi proovile Taani-teemaliste viktoriinide ja LEGO-võistlustega. Samuti toimusid vahetunnis kõigile soovijatele kiired jah-ei valikvastustega viktoriinid. Iga võistluse tublimaid osavõtjaid autasustati Taani saatkonna ja teiste sponsorite poolt välja pandud meenetega.

Vanemale kooliastmele käisid ettekandeid tegemas asjatundjad peamiselt Taani ajaloo ja ühiskonna, aga ka kultuuri ja kunstiga seotud teemadel. Kohal olid näiteks NATO vägedega Eestis teenivad Taani sõdurid, töötajad ja praktikandid saatkonnast, Kadrioru kunstimuuseumis suvel avatava Dannebrogi näituse kuraator Kerttu Männiste, taanlasest estofiil Kai Willadsen.

Koolimaja oli kaunistatud Taani lippudega, seintel olid plakatid faktidega. Välja oli pandud näitus kaasaegsest taani arhitektuurist.

Kogu päeva kontseptsiooni ja korraldusega tegelesid õpilased tihedas koostöös saatkonnaga. Taolise ürituse eestvedamine annab väärtusliku kogemuse meeskonna juhtimise osas. Samuti arenesid vastutustunne ja oskus hallata ning edastada infot.

Mia Niin, lend 136.c