10. klassid keskkonnahariduslikul õppekäigul Jõelähtmes

koolielu

Kõik 10. klassid käisid 30. oktoobril keskkonnahariduslikul õppekäigul Jõelähtmes. Õpilased tutvusid Kostivere karstiala, Jägala joa ja Linnamäe hüdroelektrijaamaga. Õppekäigul keskenduti selle piirkonna tähtsusele ning eripärale Eesti veeressursside kasutamisel. Õppekäigu viis läbi MTÜ Puhta Vee Teemapark.

Õppekäik oli sel õppeaastal esimene, mis toimus SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti „Keskkonnahariduslikud programmid Tallinna koolidele 2018/2019 õa“ raames. Ka kõiki teisi Reaalkooli klasse ootab ees üks projektiga seotud õppekäik. Tallinna Reaalkoolile on kokku valitud 30 eriilmelist õppekäiku Tallinnas ja Harjumaal.

Teate edastas Piret Karu (Tallinna Reaalkooli geograafiaõpetaja)