5. klasside draamaprojekt

koolielu

Maikuus toimus Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli ühise draamaprojekti finaalüritus.

Projekt vältas kogu õppeaasta lõimides emakeele, kunstiõpetuse, käsitöö, tehnoloogia, informaatika, muusika- ja draamaõpetuse aineid. Esimese etapina lugesid 5. klassi õpilased läbi Ernst Peterson-Särgava “Ennemuistseid jutte Reinuvader rebasest”. Emakeeletunnis moodustasid õpilased väiksemad rühmad, valisid välja oma lemmikmuinasjutu ning kirjutasid selle põhjal näitemängu stsenaariumi. Stsenaariumitele tuginedes loodi kunstiõpetuse tunnis lavamaketi joonised ning käsitöös ja tehnoloogias meisterdati maketid valmis. Viimase etapina valmisid draamatundide raames kõigil rühmadel oma minilavastused. Iga rühm kandis hoolt ka selle eest, et valmiksid vajalikud dekoratsioonid ja rekvisiidid. Kokku sai kahe kooli peale rühmasid 20. Stiililt olid lood erinevad ning traditsiooniliste lavastuste kõrval sai näha nii varju- kui ka nukuteatrit, ära oli kasutatud ka infotehnoloogilisi võimalusi. Lavastuste ettekandmine toimus paralleelselt kahes saalis ning vältas 1,5 tundi. Esituste vahel kõlasid muusikatunnis sündinud omaloomingulised rahvalaulud, mille autoriteks ja ettekandjateks samuti 5. klassi õpilased. Publikuks olid palutud lapsevanemad ja 4. klasside õpilased. 7. klassi eestvedamisel oli üles seatud ka spetsiaalselt teatrirahvale mõeldud kohvik, kus müügiletil õpilaste enda valmistatud hõrgutised.

Maiu Aadli, Tallinna Kesklinna Põhikooli huvijuht