Tasemetööd 2018

koolielu

Riiklike tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 • 3. klass
  • eesti keel (kirjalik) – 24. mai 2018
  • matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018
 • 6. klass
  • eesti keel (kirjalik) – 16. mai 2018
  • matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018

Koolisiseste tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 • 5. klass
  • eesti keel, matemaatika, muusika (kirjalik) 11. mai – 3. juuni
 • 6. klass
  • eesti k, matemaatika, loodusõpetuse ja informaatika lõimitud tasemetöö (kirjalik) 2. mai – 1. juuni
 • 7. klass
  • inglise keel (kirjalik) – 25. mai
 • 8. klass
  • eesti keel (kirjalik) – 25. mai
  • matemaatika (kirjalik ja suuline) – 5.-6. juuni