Konkurss „Vingeim ajaveeb“

koolielu

Tähelepanu, valmis olla, start! Algab Reaalkooli vingeima ajaveebi leidmise konkurss, kõik klassid täitma!

Eesmärk

populariseerida klassi ajaveebi täitmist ning selgitada välja iga kooliastme (I, II, III, gümnaasium) vingeim ajaveeb.

Vahendid

klassi ajaveeb on loodud kooli põhjale ja vabalt kättesaadav kooli kodulehelt.

Tingimused ja tähtaeg

  1. Klassi ajaveeb edastab infot klassiga seotud sündmuste kohta ning annab hea ülevaate klassi tegemistest ja siseelust.
  2. Tekstid on kaasahaaravad ja arvestavad hea tavaga.
  3. Sissekanded on illustreeritud, st lisatud pilte, videoid vmt, arvestades autoriõigusi.
  4. Sündmusi kajastatakse järjepidevalt.
  5. Žürii arvestab klassi ajaveebi postituste arvu ja sisukust.
  6. Vahekokkuvõtte teeb žürii jaanuaris.
  7. Lõplikud tulemused selguvad 28. maiks 2018.

Auhinnad

Vingeimad ajaveebid selgitatakse neljas kooliastmes eraldi: I, II, III ja gümnaasiumis.
Auhinnafondi suurus on 600 eurot. Žüriil on õigus anda välja lisaauhindu.

Žürii

Töid hindab žürii koosseisus Ene Saar (esimees), Piret Otsa, Kati Kurim, Kailit Taliaru, Tiia Niggulis, Karin Kundla, Egle Pihlap, Maarja Kell, REKi esindaja, põhikooli esindaja.
Žürii liikmed ei hinda seda kooliastet, kus ta ise õpib või on klassijuhataja.