Reaalteater räägib olulistest asjadest

koolielu

Reaalteatri põhikooli näitering osales 26.-27. aprillil üleriigilisel kooliteatrite festivalil omaloomingulise lavastusega „Pardipraad“ ja pälvis eripreemia oluliste teemade tõstatamise eest.

Näidend „Pardipraad“ räägib humoorikas võtmes inimeste ja lemmikloomade suhetest, suhtlemisraskustest ja sõpruse vajalikkusest. Loomi ja inimesi mängivad lavastuses Ellen Marigold Roper, Allar-Joel Möldre ning Ketlin Murro ning Kesklinna Põhikoolist Jan-Enriko Viidermets, Karl Rihard Kalda ja Gregor-Vambola Kolbakov.

Näidend „Pardipraad“ valmis Reaalteatril mitmeaastase tegevuse jooksul ja sellesse panustas rohkem õpilasi kui hetkel näiteringis osaleb. Kogu tekst ja lavalised valikud (kujundus, muusika, rekvisiit, kostüümid) olid õpilaste endi tehtud. Esimesel aastal improviseeriti ja hakati draamatekste kirjutama, teisel aastal vormus näidend ja lavastus ning nüüd kolmandal aastal pärast näidendi tuunimist põhikooli trupile, jõuti juba etendamisteni. Tallinna kooliteatrite festivalilt märtsis tuli Reaalteater välja võitjana ja Allar-Joel Möldre noppis parima meesnäitleja tiitli, vabariigi tasemel on Reaalteatril veel arenguruumi.

Reaalteater tänab kõiki, kes olid eelnevatel aastatel lavastuse valmimise juures abiks: Matilda Touart, Karl Erich Sooaru, Kati Liina Lättemäe, Karolin Allikas, Kristjan Tikerpäe, Emma Oper ja Herta Aadli (GAG). Samuti täname mõlema kooli huvijuhte Maiu Aadlit ja Anu Sildniku ja õpetaja Marianne Lenzot etenduste korraldamise ja väljasõitude organiseerimise eest.

Katrin Nielsen, draamaõpetaja