Õpilaste teadustööde riikliku konkursi teine voor

konkursid

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi teine voor, hindamine ja autasustamine toimuvad 12. ja 13. aprillil 2018 õpilaste teadusfestivalil Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Tallinna Reaalkoolist pääsesid teise vooru:

  • Aleksandra Lilleorg  uurimistööga “Bulgakov „Meister ja Margarita“. Erinevused ja nende tagamaad 1968. aasta väljaande ja 2010. aasta väljaande vahel”, juhendaja Anu Kell
  • Rainer Kravets uurimistööga “Eesti U18 ja U20 vanuseklassi keskmaajooksjate tulemuste võrdlus Läti, Leedu, Soome ja Rootsi noorte tulemustega perioodil 2009–2017”, juhendaja Meelis Songe
  • Eva Fink uurimistööga “Kiudained toidus ja nende metabolism soolebakterites”, juhendajad Signe Adamberg, Kaarel Adamberg
  • Johanna Poksi uurimistööga “Lokaalse kulla toime liigese röntgenoloogilisele kahjustusele reumatoidartriidi korral sõrmusekandjatel”, juhendajad Marika Tammaru, Kersti Veskimets, Kati Oksa, Anne Poksi, Tiia Elvre
  • Margaret Hook uurimistööga “Naftaga reostunud pinnase mikrobioloogiline analüüs Eesti rannikualade näitel”, juhendajad Kairi Koort, Andrus Kangro
  • Rando Tõnso uurimistööga “Programmeerimiskeel matemaatilis-kunstiliste animatsioonide loomiseks”, juhendaja Jaagup Kippar
  • Maike Mona Širinov uurimistööga “Ravimite mõju Läänemere kirpvähkidele”, juhendajad Tiina Talvi, Natalja Kolesova
  • Johanna-Stina Idla uurimistööga “Tallinna Reaalkooli gümnaasiumiõpilaste teadlikkus kanepi mõjust vaimsele tervisele”, juhendajad Tiina Talvi, Petra Poolamets
  • Ella Kivilo uurimistööga “Toimetuleku ja kõnniparameetrite hinnang amputatsiooniga patsientidel ühes Eesti haiglas”, juhendajad Marika Tammaru, Martin Saar
  • Tarmo Pungas uurimistööga “Õpilaste ja õpetajate uneharjumused ning nende seos eluga rahuloluga”, juhendaja Kati Pajuman

Õnnitleme!

Meediakaja: