Tööpakkumised

Tallinna Reaalkool ootab oma meeskonda täiskohaga eripedagoogi (lisatud 22.05.2018)

Tööülesanded:

 • Koostöös õpetajate, teiste spetsialistide ja lastevanematega erivajadustega õppija toetamine ja suunamine eesmärgiga soodustada igakülgselt õpilase arengut.
 • Hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste õppe koordineerimine.

Nõudmised kandidaadile:

 • kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus;
 • töökogemus eripedagoogina;
 • initsiatiivikus ja positiivne ellusuhtumine;
 • tugev empaatiavõime ja soov probleeme mõista.

Kool pakub:

 • arenemisvõimalusi;
 • meeldivat töökollektiivi.

Kandideerimine läbi CV-online keskkonna. Tähtaeg 22.06.2018

Reaalkool otsib oma toredasse kollektiivi:

 • Sotsiaalpedagoogi (osaline koormus)
 • Kehalise kasvatuse õpetajat

Ootame Sinu CV-d ja haridust tõendavat dokumenti kuni 21.06.2018 aadressil

 • Tallinna Reaalkooli õppe- ja kasvatusalaste vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord (PDF)
  Kinnitatud Tallinna Reaalkooli hoolekogu 04.11.2014 otsusega nr 3.6
 • Tallinna Reaalkooli töötasu juhend Tallinna Reaalkoolis töölepingu alusel töötavatele isikutele (PDF)
  Kinnitatud Tallinna Reaalkooli direktori 12.09.2017. a käskkirjaga nr 1-6/01