Tööpakkumised

 • Tallinna Reaalkool pakub tööd laborandile
  Tööülesanded
  Laborandi ülesanneteks on soetatud seadmete hooldamine, ühiskasutuse sujuv korraldamine ning laboris toimuvate praktikumide ette valmistamine ja juhendamine. Tallinna Reaalkooli juures tegutsev laborant hooldab Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli juures asuvaid seadmeid ja korraldab nende ühiskasutust ning valmistab ette laboris toimuvaid praktikume.
  Ametikoht on seotud Innove projektiga: taotlus_2014-2020.1.03.17-0043_16102017_211626.pdf
 • Tallinna Reaalkooli õppe- ja kasvatusalaste vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord (PDF)
  Kinnitatud Tallinna Reaalkooli hoolekogu 04.11.2014 otsusega nr 3.6
 • Tallinna Reaalkooli töötasu juhend Tallinna Reaalkoolis töölepingu alusel töötavatele isikutele (PDF)
  Kinnitatud Tallinna Reaalkooli direktori 12.09.2017. a käskkirjaga nr 1-6/01