Õppeaasta 2020/2021

Kooliaasta algus , kooliaasta lõpp

Õppenõukogude toimumisajad

 

2020/2021. õppeaasta koolivaheajad

 • I vaheaeg 19.–25. oktoober 2020;
 • II vaheaeg 23. detsember 2020 – 10. jaanuar 2021;
 • III vaheaeg 22. veebruar – 28. veebruar 2021;
 • IV vaheaeg (v.a. 12. klass) 19. aprill – 25. aprill 2021;
 • V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 14. juuni – 31. august 2021.

Allikas: haridus- ja teadusministeeriumi koduleht

2020/2021. õppeaasta õppeperioodid gümnaasiumis

 • I periood
  arvestuste nädal
 • II periood
  arvestuste nädal
 • III periood
  arvestuste nädal
 • IV periood
  arvestuste nädal
 • V periood
  arvestuste nädal

Riigieksamite vormid ja ajad

 • eesti keel (kirjalik) –
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) –
 • matemaatika (kirjalik) –

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

 • eesti keel (kirjalik) –
 • matemaatika (kirjalik) –
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) –
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) –

Riiklike tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

Allikas: haridus- ja teadusministri määrus

Kokkuvõtva hindamise ajad 2020/2021. õppeaastal

5.−8. klassis hinnatakse kokkuvõtvalt kaks korda õppeaastas

 • I poolaasta:
 • II poolaasta:

9. klassis hinnatakse kokkuvõtvalt kaks korda õppeaastas

 • I poolaasta:
 • II poolaasta:

Õppekorraldusest tingitud erandid kokkuvõtvas hindamises

 

Viimati uuendatud: 05.06.2020