Õppeaasta 2018 – 2019

Kooliaasta algus 01.09.2018, kooliaasta lõpp 11.06.2019.a

Õppenõukogude toimumisajad

1. õppenõukogu 10.10
2. õppenõukogu 21.11
3. õppenõukogu 23.01
4. õppenõukogu 20.03
5. õppenõukogu (12. klass) 15.05 (kell 16.00)
6. õppenõukogu 10.06 10.–11. klassi lõpetamisest (kell 12.00)
7. õppenõukogu 17.06 „Põhikooli lõpetamisest”
8. õppenõukogu 19.06 „Gümnaasiumi lõpetamisest”
9. õppenõukogu augustis

2018/2019. õppeaasta koolivaheajad

 • sügisvaheaeg 22.–28. oktoober 2018;
 • jõuluvaheaeg 24. detsember 2018 – 6. jaanuar 2019;
 • talvevaheaeg 25. veebruar – 3. märts 2019;
 • kevadvaheaeg (v.a. 12. klass) 22. aprill – 28. aprill 2019;
 • suvevaheaeg (v.a. lõpuklassid) 12. juuni – 31. august 2019.

Allikas: haridus- ja teadusministeeriumi koduleht

2018/2019. õppeaasta õppeperioodid gümnaasiumis

 • I periood 01.09. – 19.10.2018
  arvestuste nädal 15.10. – 19.10.2018
 • II periood 29.10. – 14.12.2018
  arvestuste nädal 10.12. – 14.12.2018
 • III periood 17.12. – 15.02.2019
  arvestuste nädal 11.02. – 15.02.2019
 • IV periood 18.02.  – 12.04.2019
  arvestuste nädal 08.04.  – 12.04.2019
 • V periood 15.04. – 11.06.2019
  arvestuste nädal 03.06. – 07.06.2019

Riigieksamite vormid ja ajad

 • eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2019. a;
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 6. mai 2019. a;
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.–10. mai; 13. mai 2019. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 24. mai 2019. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

 • eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a.

Riiklike tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 • 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  • eesti keel (kirjalik) – 8. mai 2019. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.
 • 4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
  • loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a.
 • 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  • eesti keel (kirjalik) – 14. mai 2019. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;
 • 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
  • loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a.

Allikas: haridus- ja teadusministri määrus

Kokkuvõtva hindamise ajad 2018/2019. õppeaastal

5.−8. klassis hinnatakse kokkuvõtvalt kaks korda õppeaastas:

 • I poolaasta: 18.01.2019
 • II poolaasta: 05.06.2019

9. klassis hinnatakse kokkuvõtvalt kaks korda õppeaastas:

 • I poolaasta: 18.01.2019
 • II poolaasta: 29.05.2019

Õppekorraldusest tingitud erandid kokkuvõtvas hindamises:

Viimati uuendatud: 04.09.2018