Õppeaasta 2021/2022

Kooliaasta algus 01.09.2021, kooliaasta lõpp 13.06.2022

Õppenõukogude toimumisajad:

1. õppenõukogu 02.02.2022
2. õppenõukogu 16.03.2022
3. õppenõukogu (12. klass) 08.05.2022
4. õppenõukogu 13.06.2022
5. õppenõukogu 16.06.2022
6. õppenõukogu (12. klass) 20.06.2022
7. õppenõukogu augustis

2021/2022. õppeaasta koolivaheajad

 • I vaheaeg 25. oktoober – 31. oktoober 2021;
 • II vaheaeg 23. detsember 2021 – 9. jaanuar 2022;
 • III vaheaeg 28. veebruar – 6. märts 2022;
 • IV vaheaeg (v.a 12. klass) 25. aprill – 1. mai 2022;
 • V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni – 31. august 2022.

Allikas: haridus- ja teadusministeeriumi koduleht

2021/2022. õppeaasta õppeperioodid gümnaasiumis

1. periood 01.09.–22.10.2021
arvestuste nädal 18.-22.10.2021

2. periood 01.11.–17.12.2021
arvestuste nädal 13.–17.12.2021

3. periood 20.12.–18.02.2022
arvestuste nädal 14.–18.02.2022

4. periood 21.02.–14.04.2022
arvestuste nädal 11.–14.04.2022

5. periood 18.04.–10.06.2022
arvestuste nädal 06.–10.06.2022

Riigieksamite vormid ja ajad

 • eesti keel (kirjalik) – 25. aprill 2022. a;
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3. mai 2022. a;
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.–6. mai; 9. mai 2022. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 20. mai 2022. a.

Allikas: Haridus- ja teadusministri määrus

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

 • eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;
 •  valikeksam inglise keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022. a.

Allikas: Haridus- ja teadusministri määrus

Riiklike tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 • 4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  • matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
  • eesti keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021. a;
  • loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021. a.
 • 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  • matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
  • eesti keel (kirjalik) – 30. september 2021. a; 1. oktoober 2021. a;
  • loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021. a;
  • inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;
  • inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a;.

Allikas: Haridus- ja teadusministri määrus

Kokkuvõtva hindamise ajad 2021/2022. õppeaastal

5.−8. klassis hinnatakse kokkuvõtvalt kaks korda õppeaastas:

 • I poolaasta: 28.01.2022
 • II poolaasta: 10.06.2022

9. klassis hinnatakse kokkuvõtvalt kaks korda õppeaastas:

 • I poolaasta: 28.01.2022
 • II poolaasta: 27.05.2022