Õppeaasta 2019 – 2020

Kooliaasta algus 02.09.2019, kooliaasta lõpp 09.06.2020.a

Õppenõukogude toimumisajad:

1. õppenõukogu 29.01 (16.00) (K)
2. õppenõukogu 18.03 (16.00) (K)
3. õppenõukogu (12. klass) 13.05 (16.00) (K)
4. õppenõukogu 08.06 (12.00) (E)
5. õppenõukogu 16.06 „Põhikooli lõpetamisest”
6. õppenõukogu 19.06 „Gümnaasiumi lõpetamisest”
7. õppenõukogu augustis

2019/2020. õppeaasta koolivaheajad

 • sügisvaheaeg 21.–27. oktoober 2019;
 • jõuluvaheaeg 23. detsember 2019 – 5. jaanuar 2020;
 • talvevaheaeg 24. veebruar – 1. märts 2020 ;
 • kevadvaheaeg (v.a. 12. klass) 20. aprill – 26. aprill 2020;
 • suvevaheaeg (v.a. lõpuklassid) 10. juuni – 31. august 2020.

Allikas: haridus- ja teadusministeeriumi koduleht

2019/2020. õppeaasta õppeperioodid gümnaasiumis

1. 02.09.2019 (L) – 18.10.2019 (R)
arvestuste nädal 14.–18.10 (E–R)

2. 28.10.2019 (E) – 13.12.2019 (R)
arvestuste nädal 09.–13.12 (E–R)

3. 16.12.2019 (E) – 14.02.2020 (R)
arvestuste nädal 10.–14.02 (E–R)

4. 17.02.2020 (E) – 10.04.2020 (R)
arvestuste nädal 06.–10.04 (E–R)

5. 13.04.2020 (E) – 09.06.2020 (T)
arvestuste nädal 01.–05.06 (E–R)

Riigieksamite vormid ja ajad

 • eesti keel (kirjalik) – 20. aprill 2020
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2020
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 5.-8. mai; 11. mai 2020
 • matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2020

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

 • eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020
 • matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa keeles (suuline) – 10.-11. juuni 2020

Riiklike tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 • 3. klass
  • eesti keel (kirjalik) – 12. mai 2020
 • 4. klass
  • loodusõpetus (kirjalik) – 1.-2. oktoober 2019
 • 6. klass
  • eesti keel (kirjalik) – 13. mai 2019
 • 7. klass
  • loodusõpetus (kirjalik) – 24.-25. september 2019

Allikas: haridus- ja teadusministri määrus

Kokkuvõtva hindamise ajad 2019/2020. õppeaastal

5.−8. klassis hinnatakse kokkuvõtvalt kaks korda õppeaastas:

 • I poolaasta: 17.01.2020
 • II poolaasta: 03.06.2020

9. klassis hinnatakse kokkuvõtvalt kaks korda õppeaastas:

 • I poolaasta: 17.01.2020
 • II poolaasta: 27.05.2020

Õppekorraldusest tingitud erandid kokkuvõtvas hindamises põhikoolis ().

Viimati muudetud: 28.10.2019