Õppeaasta 2019 – 2020

Kooliaasta algus 02.09.2019, kooliaasta lõpp 09.06.2020.a

Õppenõukogude toimumisajad:

2019/2020. õppeaasta koolivaheajad

 • sügisvaheaeg 21.–27. oktoober 2019;
 • jõuluvaheaeg 23. detsember 2019 – 5. jaanuar 2020;
 • talvevaheaeg 24. veebruar – 1. märts 2020 ;
 • kevadvaheaeg (v.a. 12. klass) 20. aprill – 26. aprill 2020;
 • suvevaheaeg (v.a. lõpuklassid) 10. juuni – 31. august 2020.

Allikas: haridus- ja teadusministeeriumi koduleht

2019/2020. õppeaasta õppeperioodid gümnaasiumis

 • I periood , arvestuste nädal
 • II periood , arvestuste nädal
 • III periood , arvestuste nädal
 • IV periood , arvestuste nädal
 • V periood , arvestuste nädal

Riigieksamite vormid ja ajad

 • eesti keel (kirjalik) – 20. aprill 2020
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2020
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 5.-8. mai; 11. mai 2020
 • matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2020

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

 • eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020
 • matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa keeles (suuline) – 10.-11. juuni 2020

Riiklike tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 • 3. klass
  • eesti keel (kirjalik) – 12. mai 2020
 • 4. klass
  • loodusõpetus (kirjalik) – 1.-2. oktoober 2019
 • 6. klass
  • eesti keel (kirjalik) – 13. mai 2019
 • 7. klass
  • loodusõpetus (kirjalik) – 24.-25. september 2019

Allikas: haridus- ja teadusministri määrus

Kokkuvõtva hindamise ajad 2019/2020. õppeaastal
5.−8. klassis hinnatakse kokkuvõtvalt kaks korda õppeaastas:

I poolaasta:
II poolaasta:

9. klassis hinnatakse kokkuvõtvalt kaks korda õppeaastas:

I poolaasta:
II poolaasta:

Õppekorraldusest tingitud erandid kokkuvõtvas hindamises:

 • põhikoolis ();
 • 137. lend ();
 • 136. lend ();
 • 135. lend ().

Viimati uuendatud: 06.08.2019