Õppeaasta 2020/2021

Kooliaasta algus 01.09.2020, kooliaasta lõpp 13.06.2021.a

Õppenõukogude toimumisajad:

1. õppenõukogu 03.02.2021
2. õppenõukogu 10.03.2021
2. õppenõukogu (12. klass) 19.05.2021
4. õppenõukogu 11.06.2021
5. õppenõukogu 16.06.2021
6. õppenõukogu (12. klass) 18.06.2021
7. õppenõukogu augustis

2020/2021. õppeaasta koolivaheajad

 • I vaheaeg 19.–25. oktoober 2020;
 • II vaheaeg 23. detsember 2020 – 10. jaanuar 2021;
 • III vaheaeg 22. veebruar – 28. veebruar 2021;
 • IV vaheaeg (v.a. 12. klass) 19. aprill – 25. aprill 2021;
 • V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 14. juuni – 31. august 2021.

Allikas: haridus- ja teadusministeeriumi koduleht

2020/2021. õppeaasta õppeperioodid gümnaasiumis

1. 01.09.2020–16.10.2020
arvestuste nädal 12.–16.10.

2. 26.10.2020–12.12.2020
arvestuste nädal 07.–12.12.

3. 14.12.2019–19.02.2021
arvestuste nädal 15.–19.02.

4. 01.03.2021–16.04.2021
arvestuste nädal 12.–16.04.

5. 26.04.2021–11.06.2021
arvestuste nädal 07.–11.06.

Riigieksamite vormid ja ajad

 • eesti keel (kirjalik) – 19. aprill 2021. a;
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3. mai 2021. a;
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.–7. mai 2021. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2021. a.

Allikas: Haridus- ja teadusministri määrus

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

 • eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
 • valikeksam inglise keeles (suuline) – 9.–11. juuni 2021. a.

Allikas: Haridus- ja teadusministri määrus

Riiklike tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 • 4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  • loodusõpetus (kirjalik) – 23.–24. september 2020. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a.
 • 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  • loodusõpetus (kirjalik) – 21.–22. september 2020. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a.

Allikas: Haridus- ja teadusministri määrus

Kokkuvõtva hindamise ajad 2020/2021. õppeaastal

5.−8. klassis hinnatakse kokkuvõtvalt kaks korda õppeaastas:

 • I poolaasta: 29.01.2021
 • II poolaasta: 04.06.2021

9. klassis hinnatakse kokkuvõtvalt kaks korda õppeaastas:

 • I poolaasta: 29.01.2021
 • II poolaasta: 28.05.2021

Õppekorraldusest tingitud erandid kokkuvõtvas hindamises põhikoolis

klass õppeaine I poolaasta II poolaasta
5. kunst 06.11.2020 29.01.2021
6. kunst 06.11.2020 29.01.2021
ühiskonnaõpetus ja ajalugu aineõpetajad jaotavad
7. kunst 06.11.2020 29.01.2021
informaatika 12.02.2021
8. kunst 02.04.2021 04.06.2021
geograafia 20.11.2020 12.02.2021
9. kunst 26.03.2021 28.05.2021
tehnoloogia
(tehnoloogiaõpetus / käsitöö ja kodundus)
06.11.2020 29.01.2021
bioloogia 20.11.2020 12.02.2021
informaatika 28.05.2021

Viimati muudetud: 29.09.2020