Õppeaasta 2019 – 2020

Kooliaasta algus 02.09.2019, kooliaasta lõpp 09.06.2020.a

Õppenõukogude toimumisajad:

1. õppenõukogu 29.01
2. õppenõukogu 18.03
3. õppenõukogu (12. klass) 18.05
4. õppenõukogu 08.06
5. õppenõukogu 15.06 „Gümnaasiumi lõpetamisest”
6. õppenõukogu augustis

2019/2020. õppeaasta koolivaheajad

 • sügisvaheaeg 21.–27. oktoober 2019;
 • jõuluvaheaeg 23. detsember 2019 – 5. jaanuar 2020;
 • talvevaheaeg 24. veebruar – 1. märts 2020 ;
 • kevadvaheaeg (v.a. 12. klass) 20. aprill – 26. aprill 2020;
 • suvevaheaeg (v.a. lõpuklassid) 10. juuni – 31. august 2020.

Allikas: haridus- ja teadusministeeriumi koduleht

2019/2020. õppeaasta õppeperioodid gümnaasiumis

1. 02.09.2019 (L) – 18.10.2019 (R)
arvestuste nädal 14.–18.10 (E–R)

2. 28.10.2019 (E) – 13.12.2019 (R)
arvestuste nädal 09.–13.12 (E–R)

3. 16.12.2019 (E) – 14.02.2020 (R)
arvestuste nädal 10.–14.02 (E–R)

4. 17.02.2020 (E) – 10.04.2020 (R)
arvestuste nädal 06.–10.04 (E–R)

5. 13.04.2020 (E) – 09.06.2020 (T)
arvestuste nädal 01.–05.06 (E–R)

Riigieksamite vormid ja ajad

 • eesti keel (kirjalik) – 29. mai 2020
 • matemaatika (kirjalik) – 05. juuni 2020

Riiklike tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 • 4. klass
  • loodusõpetus (kirjalik) – 1.-2. oktoober 2019
 • 7. klass
  • loodusõpetus (kirjalik) – 24.-25. september 2019

Allikas: haridus- ja teadusministri määrus

Kokkuvõtva hindamise ajad 2019/2020. õppeaastal

5.−8. klassis hinnatakse kokkuvõtvalt kaks korda õppeaastas:

 • I poolaasta: 17.01.2020
 • II poolaasta: 03.06.2020

9. klassis hinnatakse kokkuvõtvalt kaks korda õppeaastas:

 • I poolaasta: 17.01.2020
 • II poolaasta: 29.05.2020

Õppekorraldusest tingitud erandid kokkuvõtvas hindamises põhikoolis ().

Viimati muudetud: 18.05.2020