Õppeaasta 2021/2022

Kooliaasta algus 01.09.2021, kooliaasta lõpp 13.06.2022

Õppenõukogude toimumisajad:

1. õppenõukogu 02.02.2022
2. õppenõukogu 16.03.2022
3. õppenõukogu (12. klass) 08.05.2022
4. õppenõukogu 13.06.2022
5. õppenõukogu 16.06.2022
6. õppenõukogu (12. klass) 20.06.2022
7. õppenõukogu augustis

2021/2022. õppeaasta koolivaheajad

 • I vaheaeg 25. oktoober – 31. oktoober 2021;
 • II vaheaeg 23. detsember 2021 – 9. jaanuar 2022;
 • III vaheaeg 28. veebruar – 6. märts 2022;
 • IV vaheaeg (v.a 12. klass) 25. aprill – 1. mai 2022;
 • V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni – 31. august 2022.

Allikas: haridus- ja teadusministeeriumi koduleht

2021/2022. õppeaasta õppeperioodid gümnaasiumis

1. periood 01.09.–22.10.2021
arvestuste nädal 18.-22.10.2021

2. periood 01.11.–17.12.2021
arvestuste nädal 13.–17.12.2021

3. periood 20.12.–18.02.2022
arvestuste nädal 14.–18.02.2022

4. periood 21.02.–14.04.2022
arvestuste nädal 11.–14.04.2022

5. periood 18.04.–10.06.2022
arvestuste nädal 06.–10.06.2022

Riigieksamite vormid ja ajad

 • eesti keel (kirjalik) – 25. aprill 2022. a;
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3. mai 2022. a;
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.–6. mai; 9. mai 2022. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 20. mai 2022. a.

Allikas: Haridus- ja teadusministri määrus

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

 • eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;
 •  valikeksam inglise keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022. a.

Allikas: Haridus- ja teadusministri määrus

Riiklike tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 • 4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  • matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
  • eesti keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021. a;
  • loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021. a.
 • 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  • matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
  • eesti keel (kirjalik) – 30. september 2021. a; 1. oktoober 2021. a;
  • loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021. a;
  • inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;
  • inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a;.

Allikas: Haridus- ja teadusministri määrus

Kokkuvõtva hindamise ajad 2021/2022. õppeaastal

5.−8. klassis hinnatakse kokkuvõtvalt kaks korda õppeaastas:

 • I poolaasta: 28.01.2022
 • II poolaasta: 10.06.2022

9. klassis hinnatakse kokkuvõtvalt kaks korda õppeaastas:

 • I poolaasta: 28.01.2022
 • II poolaasta: 27.05.2022

Õppekorraldusest tingitud erandid kokkuvõtvas hindamises põhikoolis

klass õppeaine I poolaasta II poolaasta
5. kunst 05.11.2021 28.01.2022
6. kunst 05.11.2021 28.01.2022
ühiskonnaõpetus ja ajalugu aineõpetajad jaotavad
7. kunst 05.11.2021 28.01.2022
informaatika 28.01.2022
8. kunst 01.04.2022 10.06.2022
geograafia 19.11.2021 11.02.2022
9. kunst 01.04.2022 27.05.2022
tehnoloogia
(tehnoloogiaõpetus / käsitöö ja kodundus)
05.11.2021 28.01.2022
bioloogia 19.11.2021 11.02.2022
informaatika 27.05.2022

Viimati muudetud: 24.09.2021