Õppeaasta 2018 – 2019

Kooliaasta algus 01.09.2018, kooliaasta lõpp 11.06.2019.a

Õppenõukogude toimumisajad

 

2018/2019. õppeaasta koolivaheajad

 • sügisvaheaeg 22.–28. oktoober 2018;
 • jõuluvaheaeg 24. detsember 2018 – 6. jaanuar 2019;
 • talvevaheaeg 25. veebruar – 3. märts 2019;
 • kevadvaheaeg (v.a. 12. klass) 22. aprill – 28. aprill 2019;
 • suvevaheaeg (v.a. lõpuklassid) 12. juuni – 31. august 2019.

Allikas: haridus- ja teadusministeeriumi koduleht

2018/2019. õppeaasta õppeperioodid gümnaasiumis

 • I periood 01.09. –
  arvestuste nädal
 • II periood
  arvestuste nädal
 • III periood
  arvestuste nädal
 • IV periood
  arvestuste nädal
 • V periood
  arvestuste nädal

Riigieksamite vormid ja ajad

 • eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2019. a;
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 6. mai 2019. a;
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.–10. mai; 13. mai 2019. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 24. mai 2019. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

 • eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a.

Riiklike tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 • 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  • eesti keel (kirjalik) – 8. mai 2019. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.
 • 4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
  • loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a.
 • 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  • eesti keel (kirjalik) – 14. mai 2019. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;
 • 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
  • loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a.

Allikas: haridus- ja teadusministri määrus

Kokkuvõtva hindamise ajad 2018/2019. õppeaastal

 • põhikoolis (PDF);
 • 136. lend (PDF);
 • 135. lend (PDF);
 • 134. lend (PDF).