Kooli dokumendid

  • Tallinna Reaalkooli töötasu juhend Tallinna Reaalkoolis töölepingu alusel töötavatele isikutele (PDF)
    Kinnitatud Tallinna Reaalkooli direktori 12.09.2017. a käskkirjaga nr 1-6/01