Mentorlusprogramm

Tallinna Reaalkoolis alustab tegevust mentorlusprogramm. Mentorlusprogrammi eesmärgiks on omavahel kokku viia õpilased, kellel on teatud õppeainetes raskusi, õpilastega, kes neid valdkondi hästi oskavad. Nii on võimalus igal õpilasel leida endale mentor, kes on valmis nad järele aitama.
Allpool leiab õpilaste e-posti aadressid, kes on valmis õpetama, ja nende valdkonnad, mida nad võivad õpetada. Sealt saavad kõik abivajajad endale sobiva mentori otsida ja nende poole oma abipalvega pöörduda.

Ennast on võimalik mentoriks registreerida siin.

Lisaküsimuste või probleemide korral kirjutage (Aurora Mikk).

Õpilased, kes on valmis õpetama

Nimi  E-post Õppeained, mida valmis õpetama ja mis teemadel
Ekke-Markus Muttika matemaatika (1.-9. klass)
Birgit Saliste ajalugu (19. sajand ja Eesti ajalugu)
bioloogia (7.-12. klass)
Tarmo Pungas eesti keel (õigekiri)
Laura Raik loodusõpetus (5.-7. klass)
bioloogia (8.-10. klass)
Tom Enriko Kelt bioloogia (10.-11. klass)
Karlo Leok matemaatika (9.-10. klass)
keemia (9.-10. klass, v.a aatomi ehitus)
Villem Susi matemaatika (1.-10. klass)
muusika (muusikateooria e. solfedžo)
Erko Olumets ajalugu (5.-11. klass)
Kaarel Kivisalu ettevalmistus loodusteaduste ja füüsika olümpiaadiks
Erik Heinvee matemaatika (1.-10. klass)
eesti keel (1.-10. klass)
loodusõpetus (1.-7. klass)
inglise keel (3.-10. klass)
ajalugu (5.-10. klass)
bioloogia (7.-10. klass)
saksa keel (7.-10. klass)
geograafia (7.-10. klass)
keemia (8.-10. klass)
Kadri Muuga saksa keel (B1 tasemel)
füüsika (8.-10. klass)
keemia (8.-10. klass ja orgaanika)
Andreas Simson keemia (10.-11. klass)
bioloogia (10.-12. klass)
matemaatika (9.-10. klass)
Kaarel Kristjan Katmuk prantsuse keel (7.-12. klass)
Carmen Sandra Kuusk vene keel (6.-12. klass)
bioloogia (7.-12. klass)
geograafia (7.-11. klass)
keemia (8.-11. klass)
Hanna-Triinu Järvine bioloogia (7.-12. klass)
prantsuse keel (7.-12. klass)
loodusõpetus (1.-6. klass)
Katri Liis Kaasik matemaatika (1.-12. klass)
Lee Ann Madissoon
(võimalik õpetada ainult nädalavahetustel)
matemaatika (1.-10. klass)
inglise keel (3.-10. klass)
muusika (muusikateooria, laulmine)
füüsika (8.-9. klass)
keemia (8.-9. klass)
Jan Erik Alliksaar matemaatika (10.-12. klass)
Lemme Tonsiver matemaatika (1.-11. klass)
füüsika (8.-9. klass)
keemia (8.-9. klass)
eesti keel (1.-9. klass)
muusika (muusikateooria)
Laima Šusta matemaatika (8.-10. klass)
keemia (8.-10. klass)
bioloogia (8.-11. klass)
muusika (Muusikateooria)
prantsuse keel (7.-12. klass)
vene keel (6.-12. klass)
Miko Lond keemia (8.-10. klass)
Sofia Markson vene keel (6.-12. klass)
Robin Haljak füüsika (8.-12. klass)
matemaatika (7.-12. klass)
geograafia (7.-12. klass)
geoinfosüsteemid e. GIS
loodusõpetus (7. klass)
Andreas Must keemia (8.-11. klass)
matemaatika (7.-11. klass)
loodusõpetus (7. klass)
ajalugu (9. ja 12. klass)
füüsika (8.-11. klass)
geograafia (8.-11. klass)
bioloogia (10.-11. klass)
Aurora Mikk   matemaatika (1.-11. klass)
loodusõpetus (1.-7. klass)
bioloogia (7.-11. klass)
füüsika (8.-9. klass)
Elisabeth Margarethe Kikas matemaatika (7.-11. klass)
füüsika (7.-9. klass)
keemia (7.-9. klass, kui vaja, siis kuni 11. klass)
Iris Luik eesti keel (7.-10. klass)
ajalugu (7.-10. klass)
Kevin Kekki matemaatika (1.-12. klass)
füüsika (10.-12. klass)
programmeerimine
Karl Hans Kostabi ajalugu (5.-12. klass)
matemaatika (1.-9. klass)
füüsika (8.-9. klass, elektromagnetism)
Annika Õunapuu eesti keel (1.-9. klass)
bioloogia (7.-9. klass)

 

Viimane muutmine: 30.10.2018