Väitlusring

Sihtrühm: 7.-9. klass (Tallinna Reaalkool ja Tallinna Kesklinna Põhikool)
Toimumisaeg: neljapäeviti kell 15.30-17.00
Toimumiskoht: Tallinna Reaalkool (Estonia pst 6), ruumi number teatatakse registreerunutele.
Juhendaja: Mia Maripuu

Ring on tasuta

Ring stardib, kui registreerub piisav arv osalejaid.

Ring on täitunud!

Võistlusväitlus on intensiivne mõttesport, mis õpetab argumenteerimis-, kriitilise ja struktuurse mõtlemise ning eneseväljendusoskuseid. Võistlusväitlus treenib infootsimis-, suhtlus- ja meediapädevusi. Võistlusväitlusega tegelevad noored arendavad meeskonnatöö ning avaliku esinemise oskuseid. Eesti Väitlusselts korraldab iga-aastaselt rohkem kui kümme erinevale sihtgrupile suunatud võistlust, nende hulgas ka kolmeetapilised Eesti keskkoolide meistrivõistlused väitluses (KKEMV). KKEMV on võrdsustatud olümpiaadiga ning parimatele on tagatud ülikoolikohad. Keskkoolide Eesti meistrivõistlustest võtab iga-aastaselt osa mitusada noort mitmekümnest koolist üle Eesti. Rohkem infot leiate Eesti Väitlusseltsi kodulehelt argument.ee.

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Viimati muudetud: 02.09.2022