Loovus

Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli huviringid 2019/2020

Kunstiring (1. klass)

Kunstiringis vaatame kunsti, räägime kunstis, loome ise uusi kunstiteoseid ja tunneme oma loomingust rõõmu. Maksimaalselt saab ringis osaleda 16 õpilast. Juhul kui soovijaid on rohkem, arvatakse ringi nimekirja esimesena registreerunud lapsed.

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool

Täpsem info ja registreerimine: loovus

Kunstiring (2.-9. klass)

Meie kooli vanemas kooliastmes on kunstitunnid koondatud ühele poolaastale ja võib tekkida olukord, kus kunsti tegemist hindav laps ei leia selleks kohta või aega. Kunstiring on selleks suurepärane koht. Ringitöös keskendutakse enamasti joonistamisele ja maalimisele, aga leitakse ka muid toredaid tegevusi. Teemasid käsitletakse koos, oma loomingus on noored kunstnikud vabad ja lõpptulemuse üle otsustavad ise. Igale tööle lähenetakse individuaalselt ja selle teostamiseks võetakse piisavalt aega. Kunstiringis tutvutakse ka kunstimaailma tegijatega ja räägitakse neist lähemalt.

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool

Täpsem info ja registreerimine: loovus

Draamaring (2.-4. klass)

Näiteringis tegeletakse draamamängude, improvisatsioonide, lavalise omaloomingu ja lavastustega. Jõudumööda võetakse osa ka kooliteatri festivalidest ja käiakse teatris. Näiteringidesse on oodatud lapsed, kes tahavad kunstide kaudu arendada eneseväljendust, esinemisoskust ja koosloomist.

 • sihtrühm: 2.-4. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
 • toimumisaeg: teisipäeviti: 14.00-15.00
 • toimumiskoht: Tallinna Reaalkooli (Estonia pst 6) väikene maja, 0-korrus (Mustikas)
 • juhendaja: õpetaja Katrin Nielsen
 • ring on tasuta

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Animatsiooniring (4.-7. klass)

Animaringis tutvume animatsiooni olemuse ja erinevate animatsiooniliikide, optilise illusiooni tekkimise ning filmitegemise etappidega. Samm sammult teeme üheskoos läbi idee loomise, tegelaste ja dekoratsioonide meisterdamise, oma filmiklipi salvestamise ja helindamise. Lastel on võimalus proovida grupitööd ja igal lapsel valmib erinevates tehnikates animaklippe. Aasta jooksul tegeleme ka pikema filmiprojektiga. Animatsioon on igal pool meie ümber ekraanidel alates internetilehekülgedest, reklaambänneritest kuni animafilmide ja arvutimängudeni. Animatsioon muutub aina tähtsamaks vahendiks sõnumite edastamisel. Ise sõnumeid koostades õpime ka aru saama, kuidas ja millistel alustel on nad ehitatud ning aitame kaasa tervisliku kriitikameele arenemisele. See muudab oskuse animatsiooni luua aina väärtuslikuks, aga vahest tähtsamgi on, et animatsioon seob endas väga erinevaid kunstialasid nagu kirjandus, fotograafia, draama, butafooria, kujutav kunst jne. Lisaks sellele tuleb tööd teha ka mitmesuguste arvutiprogrammidega filmi kokkupanemisel. Niisiis annab animatsiooniga tegelemine mitmekülgsete oskuste pagasi. Peaasi aga, et kogu õppimise, otsimise ja avastamise juures saab küllalt mängida mõtete ja lahendustega.

Ringi korraldab Nukufilmi Lastestuudio

Täpsem info ja registreerimine: loovus

Draamaring (6.-9. klass)

Näiteringi on oodatud noored, keda huvitab teater – näitlemine, lavastamine.
Jõudumööda võtame osa kooliteatri sündmustest ja käime teatris. Näiteringis loodud lavastusi ja rolle saab esitada põhikooli loovtööks.

 • sihtrühm: 6.-9. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
 • toimumisaeg: esmaspäeviti kl 15.30-16.45
 • toimumiskoht: Tallinna Reaalkooli (Estonia pst 6) väikene maja, 0-korrus (Mustikas)
 • juhendaja: õpetaja Katrin Nielsen (e-mail )
 • ring on tasuta

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Põhikooli kunstiring (5.-6. klass)

Tundides arendatakse praktilisi kunstioskusi (joonistamine, maalimine, voolimine, kompositsioon, vormi- ja värvusõpetus), katsetatakse erinevaid tehnikaid ja materjale ning kujutatakse nii realistlikult kui ka fantaasiarikkalt. Kunstiringi eesmärk on arendada laste kunstialaseid teadmisi ja oskusi, rikastada fantaasiat ja loovust. Oluline pole varasem kokkupuude kunstiga ega joonistamisoskus, vaid soov kunstiga tegeleda.

 • sihtrühm: 5.-6. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
 • toimumisaeg: neljapäeviti 14.45-16.15
 • toimumiskoht: Tallinna Reaalkool (Estonia pst 6), ruum 307
 • juhendaja: õpetaja Maarja Kell
 • ring on tasuta
 • registreerimine: õpetaja juures

Põhikooli kunstiring alustab 12. septembril.

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Draamaring (10.-12. klass)

Gümnaasiumi näitering alustab esmaspäeval, 24.09 kell 16 väikese maja keldrisaalis ehk Mustikas!

Näiteringis tegeleme eneseväljenduse, kõne, improvisatsiooni, näitlemise ja lavastamisega, jõudumööda võtame osa kooliteatrifestivalist. Aktiivne osavõtt näiteringist kajastub lõputunnistusel draamaõpetuse valikaine arvestusena. Kui Sul on küsimusi, kirjuta e-mailil

 • sihtrühm: 10.-12. klass (Tallinna Reaalkool)
 • toimumisaeg: teisipäeviti kl 16-17.30
 • toimumiskoht: Tallinna Reaalkooli (Estonia pst 6) väikene maja, 0-korrus (Mustikas)
 • juhendaja: õpetaja Katrin Nielsen (e-mail )
 • ring on tasuta

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Viimati muudetud: 17.09.2019