Loovus

Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli huviringid 2018/2019

Kunstiring (1. klass)

Kunstiringis vaatame kunsti, räägime kunstis, loome ise uusi kunstiteoseid ja tunneme oma loomingust rõõmu. Maksimaalselt saab ringis osaleda 16 õpilast. Juhul kui soovijaid on rohkem, arvatakse ringi nimekirja esimesena registreerunud lapsed.

Ringi korraldab Tallinna Kesklinna Põhikool

Täpsem info: loovus

Draamaring (2.-4. klass)

Näiteringis tegeletakse draamamängude, improvisatsioonide, lavalise omaloomingu ja lavastustega. Jõudumööda võetakse osa ka kooliteatri festivalidest ja käiakse teatris. Näiteringidesse on oodatud lapsed, kes tahavad kunstide kaudu arendada eneseväljendust, esinemisoskust ja koosloomist.

 • sihtrühm: 2.-4. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
 • toimumisaeg: teisipäeviti kl 14.00-15.00
 • toimumiskoht: Tallinna Reaalkooli (Estonia pst 6) väikene maja, 0-korrus (Mustikas)
 • juhendaja: õpetaja Katrin Nielsen
 • ring on tasuta
 • registreerimine

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Animatsiooniring (4.-7. klass)

Animaringis tutvume animatsiooni olemuse ja erinevate animatsiooniliikide, optilise illusiooni tekkimise ning filmitegemise etappidega. Samm sammult teeme üheskoos läbi idee loomise, tegelaste ja dekoratsioonide meisterdamise, oma filmiklipi salvestamise ja helindamise. Lastel on võimalus proovida grupitööd ja igal lapsel valmib erinevates tehnikates animaklippe. Aasta jooksul tegeleme ka pikema filmiprojektiga.

Ringi korraldab Nukufilmi Lastestuudio Tallinna Kesklinna Põhikool ruumides

Täpsem info: loovus

Draamaring (6.-9. klass)

Näiteringis tegeletakse draamamängude, improvisatsioonide, lavalise omaloomingu ja lavastustega. Jõudumööda võetakse osa ka kooliteatri festivalidest ja käiakse teatris. Näiteringidesse on oodatud lapsed, kes tahavad kunstide kaudu arendada eneseväljendust, esinemisoskust ja koosloomist.

 • sihtrühm: 6.-9. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
 • toimumisaeg: esmaspäeviti kl 15.45-17.00
 • toimumiskoht: Tallinna Reaalkooli (Estonia pst 6) väikene maja, 0-korrus (Mustikas)
 • juhendaja: õpetaja Katrin Nielsen
 • ring on tasuta
 • registreerimine

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Põhikooli kunstiring (7.-8. klass)

Tundides arendatakse praktilisi kunstioskusi (joonistamine, maalimine, voolimine, kompositsioon, vormi- ja värvusõpetus), katsetatakse erinevaid tehnikaid ja materjale ning kujutatakse nii realistlikult kui ka fantaasiarikkalt. Kunstiringi eesmärk on arendada laste kunstialaseid teadmisi ja oskusi, rikastada fantaasiat ja loovust. Oluline pole varasem kokkupuude kunstiga ega joonistamisoskus, vaid soov kunstiga tegeleda.

 • sihtrühm: 7.-8. klass (Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Reaalkool)
 • toimumisaeg: esmaspäeviti kl 14.45-16.15
 • toimumiskoht: Tallinna Reaalkool (Estonia pst 6), ruum 307
 • juhendaja: õpetaja Maarja Kell
 • ring on tasuta
 • registreerimine
  Kuna grupp on väike, saavad kunstiringiga liituda esimesed 16 registreerujat.

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Draamaring (10.-12. klass)

Näiteringis tegeletakse draamamängude, improvisatsioonide, lavalise omaloomingu ja lavastustega. Jõudumööda võetakse osa ka kooliteatri festivalidest ja käiakse teatris. Näiteringidesse on oodatud lapsed, kes tahavad kunstide kaudu arendada eneseväljendust, esinemisoskust ja koosloomist.

 • sihtrühm: 10.-12. klass (Tallinna Reaalkool)
 • toimumisaeg: teisipäeviti kl 17.00-18.00
 • toimumiskoht: Tallinna Reaalkooli (Estonia pst 6) väikene maja, 0-korrus (Mustikas)
 • juhendaja: õpetaja Katrin Nielsen
 • ring on tasuta
 • registreerimine

Ringi korraldab Tallinna Reaalkool

Viimati muudetud: 26.10.2018