Tallinna Reaalkool ootab koolimeeskonnaga liituma haridustehnoloogi

Tallinna Reaalkool ootab koolimeeskonnaga liituma:

haridustehnoloogi

Tallinna Reaalkool on reaal- ja loodusainete kallakuga ajaloolistele traditsioonidele toetuv haridusasutus. Meie visioon on olla reaalselt hea vaimuga kool loova ja teadliku inimese kujundamiseks.

Oled meile oodatud, kui sul on: 

  • vastav kvalifikatsioon (võib olla omandamisel);
  • nüüdisaegsete IKT vahendite kasutamise oskus ning digitehnoloogiaalane kompetents;
  • teadmised ja huvi infotehnoloogiliste haridusvaldkonna uuenduste vastu;
  • väga hea algatus- ja kohanemisvõime, pingetaluvus;
  • vilunud suhtlemis- ja meeskonnatööoskus.

Omalt poolt pakume:

  • konkurentsivõimelist töötasu;
  • toetavat meeskonda pika ajaloo ja tugeva reaalivaimuga koolis;
  • tööd osavõtlike perede ja õpilastega;
  • tähendusrikast ja mitmekesist tööd;
  • arengu- ja koolitusvõimalusi.

Täpsemad tööülesanded leiad siit.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel või hiljemalt 21.08.2024

Kandideerimiseks saada CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavad dokumendid aadressil või kandideeri CV Keskuse kaudu.