Vastuvõtt 2023/2024 õppeaastaks

vastuvõtt

Vastuvõtt 2.−6. ja 8.−9. ning 11.−12. klassi

Vastuvõtuks üksikutele vabadele kohtadele 5. klassi (2023/2024 õppeaastaks) toimus registreerimine kuni 31. maini 2023. Vastuvõtutestid eesti keelest ja matemaatikast toimusid 15. juunil kell 10.00 Tallinna Reaalkoolis.

Teistesse üleminekuklassidesse (2.-4., 6., 8.-12.) järgmiseks õppeaastaks (2023/2024) vabade kohtade puudumisel vastuvõttu ei toimu.

Vastuvõtt 1. klassi

1. klassi kooliküpsusuuring 2023/2024. õppeaastaks toimus 18.-19. veebruaril 2023.

Registreerimine kooliküpsusuuringule oli avatud 23. jaanuarist kuni 30. jaanuarini veebilehel avaneva Infosüsteemi kaudu. Registreerimine on lõppenud.
Vaata ka: Tallinna Reaalkooli vastuvõtu tingimused ja kord, vastuvõtt 1. klassi

Vastuvõtt 7. klassi

Vastuvõtt 2023/2024. õppeaastaks

Registreerimine vastuvõtutestidele toimus 15.-28.02.2023. Registreerimine on lõppenud.

Õpilased sooritasid testid laupäeval, 1. aprillil  Tallinna Reaalkoolis (Estonia pst 6).

1. aprillil toimunud vastuvõtutestide tulemused on leitavad Infosüsteemist. Palun jälgige, et sisestate korrektsed andmed.

Küsimuste korral palume kirjutada õppealajuhatajale:

7. klassi vastuvõtukord on leitav siit.

Vastuvõtt 10. klassi

Vastuvõtt 2023/2024. õppeaastaks

Tallinna nelja kooli ühiskatsed toimusid 18.03.2023.

Testid eesti keelest, matemaatikast, füüsikast ja inglise keelest viiakse läbi pabertestidena.

Ühiskatsetele registreerimine algas ühiskatsete infosüsteemis 14. veebruaril kell 16.00 ja lõppes 28. veebruaril kell 23.59. Infosüsteemi veebilehe leiad siit.

Testide tulemused avalikustati Ühiskatsete Infosüsteemis 31. märtsil kell 16.00

Enne ühiskatsetele registreerumist palume kindlasti tutvuda Tallinna Reaalkooli vastuvõtukorraga ning täpsemalt järgmiste dokumendi osadega:
(1) vastuvõtu tingimused 10. klassi;
(2) Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna 21. Kooli ühiskatsete korraldamise kord;
(3) testide eristuskirjad (praktiliste tööde sisu kümnendasse klassi kandideerijatele).

17. novembril toimus veebis seminar, milles tutvustati ühiskatsete korraldust ja ajakava. Seminari esitluse slaidid on siin.
Ühiskatsed on mõeldud 9. klassi õpilastele, kes soovivad 2023. aasta sügisel alustada gümnaasiumiõpinguid Gustav Adolfi Gümnaasiumis, Tallinna Inglise Kolledžis, Tallinna Reaalkoolis või Tallinna 21. Koolis.

Jooksvate küsimuste korral palume pöörduda Tallinna Reaalkooli gümnaasiumiastme õppealajuhataja Martin Saare poole: .

Tallinna Reaalkooli gümnaasiumi õppekava, õppesuundade ja valikkursuste kohta saad lähemalt lugeda siit.