Vastuvõtt gümnaasiumisse 2023.–2024. õppeaastaks

vastuvõtt

Tallinna nelja kooli ühiskatsed toimuvad laupäeval, 18.03.2023.

Testid eesti keelest, matemaatikast, füüsikast ja inglise keelest viiakse läbi pabertestidena.

Ühiskatsetele registreerimine algab ühiskatsete infosüsteemis 14. veebruaril kell 16.00 ja lõpeb 28. veebruaril kell 23.59. Infosüsteemi veebilehe leiad siit.

Enne ühiskatsetele registreerumist palume kindlasti tutvuda Tallinna Reaalkooli vastuvõtukorraga ning täpsemalt järgmiste dokumendi osadega:
(1) vastuvõtu tingimused 10. klassi;
(2) Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna 21. Kooli ühiskatsete korraldamise kord;
(3) testide eristuskirjad (praktiliste tööde sisu kümnendasse klassi kandideerijatele).

17. novembril toimus veebis seminar, milles tutvustati ühiskatsete korraldust ja ajakava. Seminari esitluse slaidid on siin.
Ühiskatsed on mõeldud 9. klassi õpilastele, kes soovivad 2023. aasta sügisel alustada gümnaasiumiõpinguid Gustav Adolfi Gümnaasiumis, Tallinna Inglise Kolledžis, Tallinna Reaalkoolis või Tallinna 21. Koolis.

Jooksvate küsimuste korral palume pöörduda Tallinna Reaalkooli gümnaasiumiastme õppealajuhataja Martin Saare poole: .

Tallinna Reaalkooli gümnaasiumi õppekava, õppesuundade ja valikkursuste kohta saad lähemalt lugeda siit.