Õpilaste vastuvõtt

vastuvõtt

Vastuvõtt 1. klassi

2021/2022. õppeaastaks on 1. klassid komplekteeritud.

Vastuvõtt 1. klassi 2022/2023 õppeaastaks

1. klassi kooliküpsusuuring toimus 12.-13. veebruaril 2022. Tulemused

Registreerimine kooliküpsusuuringule oli avatud 24. jaanuarist kuni 30. jaanuarini 2022.

Vaata ka: Tallinna Reaalkooli vastuvõtu tingimused ja kord, vastuvõtt 1. klassi

Vastuvõtt 5. klassi

Vastuvõtuks Tallinna Reaalkooli 5. klassi 2022.-2023. õppeaastaks korraldatakse vastavalt Tallinna Reaalkooli vastuvõtukorrale testid matemaatikast ja eesti keelest ning vestlused.

Testidele registreerimine toimub kooli koduleheküljel (real.edu.ee) avaneva Infosüsteemi kaudu. Registreerimine toimub 04.05.2022-03.06.2022.

Testid toimuvad Tallinna Reaalkoolis kolmapäeval, 15. juunil 2022 kell 12.00.

Testide tulemused ja otsus vestlustele kutsumise või mittekutsumise kohta tehakse teatavaks hiljemalt 20.06.2022 personaalselt kooli koduleheküljel Infosüsteemi kaudu. Testide tulemuste põhjal tekkinud pingerida ei avalikustata.

Täpsem info: Vastuvõtt 5. klassi 2022.-2023. õppeaastaks

Vastuvõtt 7. klassi

2021/2022. õppeaastaks on 7. klassid komplekteeritud.

Vastuvõtt 7. klassi 2022/2023 õppeaastaks

02.04.2022 vastuvõtutestide tulemused on leitavad Infosüsteemist.

Testidele registreerimine toimus 15.-28. veebruarini Tallinna Reaalkooli veebilehel avaneva Infosüsteemi kaudu.

Vaata ka: Tallinna Reaalkooli vastuvõtu tingimused ja kord, vastuvõtt 7. klassi

Vastuvõtt 10. klassi

2021/2022. õppeaastaks on 10. klassid komplekteeritud.

Vastuvõtt 10. klassi 2022/2023 õppeaastaks

2022. aasta kevadel korraldavad Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool ja Tallinna 21. Kool 9. klassi õpilastele gümnaasiumisse ühised sisseastumiskatsed.
Ühiskatsete praktilised tööd toimuvad lähtuvalt epidemioloogilisest olukorrast.

Registreerumine ühiskatsetele algab 14. veebruaril kell 10.00 Ühiskatsete Infosüsteemis, mis on katsetele registreerumiseks avatud kuni 28. veebruarini kella 23.59-ni. Registreerimine: https://sisseastumine.ee/g4

Täpsem info: vastuvõtt 10. klassi

Vaata ka: Tallinna Reaalkooli vastuvõtu tingimused ja kord, vastuvõtu tingimused 10. klassi